Arbejd proaktivt og strategisk med kvalitetsstyring 2016-12-22T10:36:01+01:00

Arbejd proaktivt og strategisk med kvalitetsstyring

Med Improventos it-løsning udviklet specielt til kvalitetsstyring kan I arbejde proaktivt og strategisk med at udvikle en ensartet, høj kvalitet i jeres kommunale sundhedsydelser. Samtidig realiserer I betydelige gevinster, både i forhold til kvalitet, effektivitet og økonomi, og sikrer styring og dokumentation af, at I leverer det aftalte.

Politisk ønske om forandringer i det nære sundhedsvæsen

Et it-kvalitetsstyringssystem er et afgørende værktøj, hvis I som kommune vil skabe de forandringer i det nære sundhedsvæsen, som er efterspurgt fra politisk side og fra borgerne selv. I kan arbejde systematisk med at udvikle services og ydelser af en ensartet, høj kvalitet til jeres borgere, og I kan dokumentere og evaluere jeres indsatser, både sundhedsfagligt og økonomisk.

Udvikling, styring og dokumentation af de aftalte kvalitetskrav

I får et effektivt og skræddersyet værktøj til at arbejde proaktivt og strategisk med at udvikle, styre og dokumentere kvaliteten, når I tilrettelægger målrettede, sammenhængende indsatser og velfærdsforløb for kommunens borgerne på tværs af sektorer og myndigheder.

På den måde kan I arbejde systematisk med kvaliteten af jeres kommunale sundhedsydelser og dokumentere, at de lever op til de aftalte kvalitetskrav og -standarder, fx akkrediteringskrav eller DDKM.

Gevinstrealisering med en omkostningseffektiv løsning

Digitalisering af jeres kvalitetsindsats kan ske på en fleksibel og cost-effektiv måde med vores cloud-baserede løsning til kvalitetsstyring. En cloud-baseret løsning kræver ikke egen it-organisation, og driftsomkostningerne er lave og forudsigelige.

I samler og styrer alle kommunens kvalitetsdokumenter og tilhørende viden om sundhed og omsorg i ét overskueligt standardsystem, med nem og fleksibel web-adgang for alle brugere. Resultatet er, at I kan øge både kvaliteten og omkostningseffektiviteten i jeres kommunale sundhedsindsats.