Brugerinddragelse er vores kilde til effektiv systemudvikling

Tiden står i udviklingens tegn hos Improvento. Vi arbejder løbende på at gøre vores løsning til kvalitetsstyring, Quality Suite, endnu bedre og vi er derfor gået all-in på at brainstorme og udvikle på både design og funktionalitet. Eftersom vi er softwareleverandører til flere end 70.000 ansatte i det danske sundhedsvæsen og fødevareindustrien, er det vigtigt for os at sikre, at vores brugere har den fornødne funktionalitet til at understøtte deres arbejde bedst muligt.

Derfor gør vi en ære ud af at skabe et stærkt samarbejde med vores kunder, så udviklingen har deres behov i fokus. Gennem høj inddragelse af vores brugere, tror vi på, at vi kan udvikle den bedst tænkelige løsning til fremtidens kvalitetsstyring.

Brugerinvolvering på tværs af metoder

Igennem tiden har vi fundet mange gode måder at komme ned i skoene og ind i hovederne på vores brugere. Når tiderne tillader det, arrangerer vi løbende Field Researches og brugerundersøgelser, hvor vi besøger brugerne og følger dem og deres arbejde. Gennem observation, interviews og skemaundersøgelser får vi indsigt i, hvordan vores løsning er med til at understøtte deres hverdag og de eventuelle udfordringer, løsningsforslag og anprisninger brugerne har til løsningen.

Derudover inviterer vi ofte vores kunder til udviklingsmøder og Design Sprints, hvor de får lov til at komme med deres input og ønsker til forbedring af vores kvalitetsstyringssystem. Især vores nyeste tiltag, Design Sprints, har vi haft stor succes med, fordi det er en hurtig og effektiv måde at konceptudvikle og designe ud fra kundernes ønsker.

Kort fortalt er et Design Sprint en udviklingsproces, der typisk tager sig ud over en begrænset periode på 5 dage. Meningen er at holde fokus på slutbrugerens behov og se den færdige løsning fra deres perspektiv. På blot 5 dage (eller færre – det har vi netop afprøvet med succes!), går problemstillingen fra at blive defineret og fokuseret, til at blive skitseret, prototype-designet og afprøvet gennem test med brugerne.

Gennem denne metode, kan vi lynhurtigt handle på vores udviklingsidéer og teste, om de antagelser vi gør os bag skrivebordet, har værdi ude hos vores slutbrugere. Det gør os handlekraftige og vores kunder nyder at få lov til at samarbejde med os i skabelsen af et mere brugervenligt kvalitetsstyringssystem. Samtidig får vi et konkret billede på, hvor vores udvikling skal henimod og vi er godt i gang med at omdanne vores prototyper til realitet.

Stor tak

Vi kan ikke takke vores kunder nok for deres engagement og støtte i at hjælpe os med at gøre Quality Suite endnu bedre for vores brugere! For os er det en Win-Win situation at give vores brugere mulighed at komme med input og behov til funktionalitet og design, så vi sammen kan skabe den højeste kvalitet og det bedste kvalitetsledelsessystem.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om brugerinvolvering, og hvordan vores kvalitetsstyringsløsning understøtter sundhedspersonalet og andre faggrupper? Så er du meget velkommen til at kontakte Jon Eriksen, Senior Project Manager, på +45 2510 2301 eller jon.eriksen@improvento.com.