Digital kompetenceledelse realiserer et betydeligt potentiale 2017-06-20T13:22:39+01:00

Digital kompetenceledelse realiserer et betydeligt potentiale

Digitalisering af jeres kompetenceafklaringer øger kvaliteten i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kommunens sundhedsindsats over for jeres borgere samtidig med, at I udfylder jeres lokale beslutningsrum og tager ansvar for medarbejdernes kompetenceudvikling. Resultatet er både øget kvalitet og øget effektivitet.

Tillid, tryghed og nærhed i kommunens sundhedsindsatser

I kan skabe de ønskede forandringer i kommunens tilrettelæggelse af sine sundhedsindsatser på en måde, der understøtter tillid, tryghed og nærhed mellem borger og den lokale, kommunale enhed såvel som mellem borger og den enkelte sundheds- og omsorgsmedarbejder.

Balance mellem kommunens kvalitetsstandarder og kompetencekapacitet

Vores kompetenceløsning er jeres værktøj til at sikre overensstemmelse mellem kommunens vedtagne kvalitetsstandarder for sine sundhedsopgaver og kapaciteten til at løse disse opgaver med de rette kompetencer og det rette niveau af kompetencer. I optimerer jeres faglige effektivitet og opnår mest muligt med de ressourcer, der er til rådighed.

Målrettet og individuel medarbejderudvikling

Når I digitaliserer jeres kompetenceafklaringer, understøtter I udviklingen af de digitale kompetencer hos kommunens medarbejdere, fordi hver enkelt medarbejder digitalt kan afklare sine kompetencer og finde sine potentialer. Medarbejder og chef kan arbejde målrettet og systematisk med medarbejderens kompetenceudviklingsplaner i overensstemmelse med specialområdets overordnede kompetenceudviklingsstrategi.

Kontakt

Jan Brinck
Administrerende direktør og ejer

Mail jan.brinck​@improvento.com
Telefon +45 2510 2314

It-løsninger til regioner - kompetencestyring og kvalitetsstyring