//Den der mener sig færdiguddannet er mere færdig end uddannet

Den der mener sig færdiguddannet er mere færdig end uddannet

Der er i øjeblikket en ubalance mellem udbuddet og efterspørgslen på ”kvalificeret arbejdskraft” – vi er i underskud.

De igangværende overenskomstforhandlinger har videre-/efteruddannelse og kompetenceudvikling som det absolut vigtigste fokus. En netop offentliggjort undersøgelse fra Lederne viser, at 51% af alle ledere prioriterer efteruddannelse højt.  Lederne har annonceret en kampagne #tagansvar og fagforbundene opretter karriereplanlægningstelefoner.

Der er mange tiltag i gang for at sikre, at vi uddanner og videreuddanner os, og der er en fælles holdning til, at der skal prioriteres på området. Arbejdsgivere i it-branchen råber vagt i gevær: der mangler arbejdskraft, og det kommer der også til at gøre fremover, hvis ”vi” ikke gør noget.

Fingeren peger på dig selv
Men hvem er ”vi”? Alle peger på alle, og imens vi snakker, sakker vi bagud. Jeg synes, der peges meget fingre udad. Men der lader til at mangle en erkendelse af, at når man peger med én finger ud, så er der fire, der peger indad. Mod dig selv. Undersøgelser viser, at kun op mod 10% af arbejdsstyrken inden for it-området reelt efteruddanner sig.

Efter- og videreuddannelse er et ansvar, der hviler på både arbejdsgivere og arbejdstagere.

Har virksomheder en strategisk kompetenceudviklingsplan? Presser lederne deres medarbejdere til at tage efteruddannelse (eller overtimer i en presset hverdag)? Har medarbejdere en individuel karriereplan? Og tager medarbejderne ansvar for egen uddannelse, står de i kø for at få lov til at komme på kompetencegivende uddannelser?

Snakker vi mere, end vi handler?
”Samfundet” stiller en mængde muligheder til rådighed via kompetencefonde, billige og særdeles kompetente efteruddannelsesforløb samt muligheder for at dygtiggøre sig via e-læring m.v. Muligheder, der efter min mening slet ikke udnyttes i tilstrækkelig grad.

Arbejdsgiverne presser ikke nok på hos medarbejderne (”lige nu er der nok at lave, vi kan ikke afse tid til uddannelse”). Medarbejderne har travlt med arbejde, fritidsinteresser og selvrealisering i stramtsiddende lycratøj på vej til at gennemføre en ironman!

Virksomhederne bør sætte langt mere fokus på strategisk kompetenceudvikling og sikre sig, at de rigtige ressourcer er tilgængelige, også i fremtiden. Medarbejderne bør i langt højere grad stille skarpt på egne kompetencer og fokusere på, hvad der er efterspørgsel på, og hvordan ”markedsværdien” på deres kompetencer udvikler sig.

Udnyt guldet i kompetenceudvikling
Jeg vil påstå, at der ligger fantastisk meget guld gemt i de muligheder, vi har for at kompetenceudvikle os. Men det kræver, at arbejdsgiverne arbejder strategisk med kompetencebehovet (også det fremtidige behov), at uddannelsesinstitutionerne har mere fokus på at samarbejde med virksomhederne, og at medarbejderne vil prioritere efter- og videreuddannelse med samme intensitet og ildhu, som der trænes til den næste ironman.

 

 

2017-08-02T09:29:05+00:00