Escape Lotus Notes

/Escape Lotus Notes
Escape Lotus Notes 2017-06-19T13:32:42+00:00

Escape Lotus Notes uden bump på vejen

Sammen med os kan I få udfaset Lotus Notes, uden at jeres forretning går i stå – også selv om I i dag anvender Notes forretningskritisk.

I fællesskab sikrer vi, at forretningskritisk funktionalitet bliver flyttet fra Lotus Notes til andre løsninger i jeres it-portefølje, inden for rammerne af jeres overordnede it-strategi. Og vi sørger naturligvis for at rydde op og lukke ned for Notes uden at efterlade løse ender og potentielle hovsa-oplevelser.

Få overblikket før I udfaser Lotus Notes

Uanset hvor I befinder jer i overvejelserne om udfasning af Notes, så kan vi give jer overblik over opgaven og udarbejde det nødvendige grundlag til at vurdere og beslutte, hvordan I bedst udfaser Notes hos jer. Vores migreringsproces giver overblik, ro i maven, og en vej frem – og I kan vælge at løse opgaven med en større eller mindre grad af involvering fra vores side.

Vi gør migreringsprocessen operationel og overskuelig

Vi har taget førertrøjen på, når det gælder metoder og værktøjer til migrering af applikationer fra Lotus Notes/Domino, og har omsat mange års ekspertviden i et egenudviklet analyseværktøj.

Med analyseværktøjet til migrering kan vi klassificere jeres Notes-applikationer i fire grupper: sletning, arkivering, web enabling eller konvertering, og dermed skabe det nødvendige overblik til at gennemføre migreringerne hurtigt og intelligent, gruppe for gruppe. Det bliver operationelt og overskueligt at migrere fra Notes, uanset opgavens omfang.

Genbrug vores erfaringer og rutine og kom sikkert i mål

Udfasning af Notes er en opgave, I skal løse én gang. I har i sagens natur ingen tidligere erfaringer at trække på. Og I kommer ikke til at genbruge jeres erfaringer fremover, så hvorfor betale for at gøre jer jeres egne erfaringer undervejs i processen?

Hos os er udfasning af Notes en opgave, vi løser hele tiden. I bliver en del af en helstøbt og velafprøvet migreringsproces bygget på erfaring og rutine. Vi bidrager med værktøjer, metoder og ressourcer efter jeres ønsker og behov, tager ansvar og følger opgaven til dørs. I sparer tid, kroner og medarbejdere – og jeres migreringsprojekt kommer sikkert i mål.

Kommuner

Private virksomheder

Referencer

2017-05-04T08:54:22+00:00

Grundfos

Siden 2015 har Grundfos været i gang med at masse-migrere 93 Domino-servere med rundt regnet 16.000 Notes-databaser. Migreringen baserer sig på fælles karakteristika i applikationsporteføljen og er en lang, strategisk rejse, som kræver, at de tager en bid af gangen.

2016-12-20T12:46:51+00:00

Brenntag

Da Brenntag Nordic migrerede sit mailsystem fra Notes/Domino til Office365, var det vigtigt, at brugerne fik så god og ”smertefri” en oplevelse som muligt, og at de følte sig godt supporteret og forberedt. Dét blev sikret med Improventos migreringsproces og en fælles plan.

Kontakt

Henning Løvstad
Project Manager & Seniorkonsulent

Mail henning.lovstad​@improvento.com
Telefon +45 2510 2319

Kontakt

Henning Løvstad
Udfasning af Lotus Notes? Kontakt os