Migreringsproces ved udfasning af Lotus Notes

//Migreringsproces ved udfasning af Lotus Notes
Migreringsproces ved udfasning af Lotus Notes 2017-06-19T13:33:49+00:00

Migreringsproces ved udfasning af Lotus Notes

Migreringsprocessen, når I skal udfase Lotus Notes, kan virke uoverskuelig: ”Det er jo umuligt at vurdere og beslutte, hvor vi skal begynde, og hvad vi skal gøre, når vi ikke har overblik over opgaven!” Tænker I også sådan? I er ikke den eneste.

Uanset hvor I befinder jer i overvejelserne om udfasning af Lotes Notes, så kan vi give jer overblik over opgaven og udarbejde det nødvendige grundlag til at vurdere og beslutte, hvordan I bedst udfaser Notes hos jer.

Notes-migrering kræver et kvalificeret styringsværktøj

Alt for ofte ser vi, at man uden nogen overordnet plan kaster sig hovedkulds ud i at begynde at migrere Notes, applikation for applikation. Men sådan behøver det ikke at være.

Med vores migreringsproces får I et kvalificeret styringsværktøj for hele migreringsprojektet, som giver jer det nødvendige overblik og analysegrundlag til at vælge de rette migreringsmetoder væk fra Notes og sikre implementeringen på den nye platform.

En faseopdelt migreringsproces skaber overblik, struktur og fremdrift

Vores migreringsproces skaber overblik, struktur og fremdrift for jeres Notes migreringsprojekt. Vi opdeler det samlede projektforløb i fire afgrænsede faser med et klart defineret mål og resultat for hver fase. Faseopdelingen gør det lettere at overskue det samlede projekt og estimere cost. Det giver overblik, ro i maven, og en vej frem.

I kan vælge at løse udfasningen af Lotus Notes med en større eller mindre grad af involvering fra vores side: lige fra en enkelt fase til et samlet projektforløb.

Læs mere om de fire faser i processen: Discover, Analyze, Execute og Implement.

Kommuner

Private virksomheder

Migreringsproces Lotus Notes

Referencer

2017-05-04T08:54:08+00:00

Grundfos

I 2014 traf Grundfos et strategisk valg om at begive sig ud på en længere rejse fra tusindvis af Notes-applikationer til et setup baseret på standardiserede cloudløsninger, primært Office 365 og SAP. Målet er at skabe større sammenhæng og bedre integration.

2017-05-04T08:54:22+00:00

Grundfos

Siden 2015 har Grundfos været i gang med at masse-migrere 93 Domino-servere med rundt regnet 16.000 Notes-databaser. Migreringen baserer sig på fælles karakteristika i applikationsporteføljen og er en lang, strategisk rejse, som kræver, at de tager en bid af gangen.

Kontakt

Henning Løvstad
Project Manager & Seniorkonsulent

Mail henning.lovstad​@improvento.com
Telefon +45 2510 2319

Kontakt

Henning Løvstad