Analyze 2017-06-19T13:34:39+00:00

Analyze: Hvad skal I arbejde videre med – og hvordan?

I Analyze-fasen arbejder vi i dybden og analyserer de data, der er indsamlet i Discover-fasen:

  • Brugsmønstre: Hvem bruger databasen, hvor meget og hvor tit anvendes den?
  • Designmønstre: Hvilke databaser deler samme designskabelon, er der afhængigheder mellem applikationer?
  • Applikationskompleksitet: Hvor stor en mængde kode, hvilke sikkerhedsfeatures, hvilke skedulerede kørsler?

Hvis det viser sig nødvendigt, identificerer vi systemejerne og indsamler yderligere information fra dem.

Afslutningsvist i denne fase segmenterer vi jeres applikationer i en TIME-model.

Resultatet af Analyze-fasen er, at

  • I får TIME-kategoriseret jeres applikationsportefølje
  • I får et estimat og en prioritering på Invest og Migrate
  • I får en målplatform pr. applikation.

Kommuner

Private virksomheder

Referencer

2017-05-04T08:54:22+00:00

Grundfos

Siden 2015 har Grundfos været i gang med at masse-migrere 93 Domino-servere med rundt regnet 16.000 Notes-databaser. Migreringen baserer sig på fælles karakteristika i applikationsporteføljen og er en lang, strategisk rejse, som kræver, at de tager en bid af gangen.

2016-12-20T12:46:51+00:00

Brenntag

Da Brenntag Nordic migrerede sit mailsystem fra Notes/Domino til Office365, var det vigtigt, at brugerne fik så god og ”smertefri” en oplevelse som muligt, og at de følte sig godt supporteret og forberedt. Dét blev sikret med Improventos migreringsproces og en fælles plan.

Kontakt

Henning Løvstad
Project Manager & Seniorkonsulent

Mail henning.lovstad​@improvento.com
Telefon +45 2510 2319

Kontakt

Henning Løvstad