Discover 2017-06-19T13:35:41+00:00

Discover: Hvad er jeres udgangspunkt?

I Discover-fasen indsamler vi automatisk information om jeres Notes applikationsportefølje og skaber overblik over alle databaser på serveren eller udvalgte filer, som kan indlæses fra Excel.

Vi indsamler statistik om brugsmønstre, designmønstre og applikationskompleksitet og beregner nøgletal for brugen af jeres Notes/Domino applikationer.

Alle oplysninger bliver samlet i en Notes database, så vi kan summere og sammenligne data, fx hvor mange databaser har ikke været brugt det sidste år, eller hvilke databaser anvender designskabelon X, Y og Z?

Resultatet af Discover-fasen er, at:

  • I får overblik over projektets omfang og art
  • I får et styringsværktøj for projektet
  • I får relevante data til den videre analyse.

Kommuner

Private virksomheder

Referencer

2017-05-04T08:54:22+00:00

Grundfos

Siden 2015 har Grundfos været i gang med at masse-migrere 93 Domino-servere med rundt regnet 16.000 Notes-databaser. Migreringen baserer sig på fælles karakteristika i applikationsporteføljen og er en lang, strategisk rejse, som kræver, at de tager en bid af gangen.

2016-12-20T12:46:51+00:00

Brenntag

Da Brenntag Nordic migrerede sit mailsystem fra Notes/Domino til Office365, var det vigtigt, at brugerne fik så god og ”smertefri” en oplevelse som muligt, og at de følte sig godt supporteret og forberedt. Dét blev sikret med Improventos migreringsproces og en fælles plan.

Kontakt

Henning Løvstad
Project Manager & Seniorkonsulent

Mail henning.lovstad​@improvento.com
Telefon +45 2510 2319

Kontakt

Henning Løvstad