Execute 2017-06-19T13:36:22+00:00

Execute: Så er I klar til at eksekvere struktureret og effektivt

Med afsæt i Analyze-fasens segmentering af jeres applikationer har vi nu fuldstændigt overblik over, hvad der skal ske med applikationerne, så vi kan begynde at eksekvere.

Eksekveringen foregår struktureret og effektivt baseret på applikationernes gruppering i TIME-modellen:

 • Tolerate
  Disse applikationer lever i første omgang videre som Notes-applikationer, fx fordi de er voldsomt forretningskritiske, meget komplekse, eller anvendes af et meget stort antal brugere.
 • Invest
  Vi udvikler en mobil- eller webbaseret front-end, hvor Domino beholdes som back-end.
 • Migrate
  Der etableres datamodel for migrering pr. applikation, modtagerplatformen tilpasses, data og migreringsværktøj forberedes, og selve migreringen udføres, fx til SharePoint eller anden platform.
 • Eliminate
  Vi fastsætter politikker for applikationer, der skal elimineres, fx sign off og godkendelse fra systemejer, efterlevelse af eventuelle krav fra Datatilsynet og arkivering i x antal dage før sletning.

Resultatet af Execute-fasen er, at

 • I får migreret data og applikationer
 • I får af-installeret jeres Notes-klienter.

Kommuner

Private virksomheder

Referencer

2017-05-04T08:54:22+00:00

Grundfos

Siden 2015 har Grundfos været i gang med at masse-migrere 93 Domino-servere med rundt regnet 16.000 Notes-databaser. Migreringen baserer sig på fælles karakteristika i applikationsporteføljen og er en lang, strategisk rejse, som kræver, at de tager en bid af gangen.

2016-12-20T12:46:51+00:00

Brenntag

Da Brenntag Nordic migrerede sit mailsystem fra Notes/Domino til Office365, var det vigtigt, at brugerne fik så god og ”smertefri” en oplevelse som muligt, og at de følte sig godt supporteret og forberedt. Dét blev sikret med Improventos migreringsproces og en fælles plan.

Kontakt

Henning Løvstad
Project Manager & Seniorkonsulent

Mail henning.lovstad​@improvento.com
Telefon +45 2510 2319

Kontakt

Henning Løvstad