Implement 2017-06-19T13:37:03+00:00

Implement: De nye applikationer adopteres af organisationen

I den sidste fase, Implement, sikrer vi, at de nye applikationer bliver adopteret af organisationen:

  • Systemejere og brugere deltager i test og godkendelse af de migrerede løsninger
  • Brugerne bliver uddannet i de nye applikationer, fx hvor de finder deres applikationer fremover, og hvordan de løser deres opgaver fremover
  • Jeres it-afdeling bliver forberedt til at supportere applikationerne på de nye platforme.

Resultatet af Implement-fasen er, at

  • de migrerede applikationer er nu kørende og adopteret af organisationen på en ny platform eller en ny front-end.

Kommuner

Private virksomheder

Referencer

2017-05-04T08:54:22+00:00

Grundfos

Siden 2015 har Grundfos været i gang med at masse-migrere 93 Domino-servere med rundt regnet 16.000 Notes-databaser. Migreringen baserer sig på fælles karakteristika i applikationsporteføljen og er en lang, strategisk rejse, som kræver, at de tager en bid af gangen.

2016-12-20T12:46:51+00:00

Brenntag

Da Brenntag Nordic migrerede sit mailsystem fra Notes/Domino til Office365, var det vigtigt, at brugerne fik så god og ”smertefri” en oplevelse som muligt, og at de følte sig godt supporteret og forberedt. Dét blev sikret med Improventos migreringsproces og en fælles plan.

Kontakt

Henning Løvstad
Project Manager & Seniorkonsulent

Mail henning.lovstad​@improvento.com
Telefon +45 2510 2319

Kontakt

Henning Løvstad