Fagforeninger og fagforbund – Kvalitetssikring og kompetencestyring 2018-08-31T17:07:03+01:00

It-løsninger til fagforeninger og faglige forbund

It-løsninger til fagforening og fagforbund til kompetenceudvikling og kvalitetsstyring hos er noget af det, som vi har specialiseret os inden hos Improvento. Vi ønsker at være blandt de absolut bedste til det, vi gør og holder os til få kerneområder. På den måde skaber vi mest mulig værdi for vores kunder.

Målrettet og systematisk kompetenceudvikling

Med vores kompetenceløsning kan I som fagforening eller fagforbund afdække jeres kompetencekapacitet på en omkostningseffektiv måde og sikre, at jeres medarbejdere udnytter deres kompetencer i løsningen af deres arbejdsopgaver. I sikrer, at alle arbejder og udvikler sig ud fra de samme overordnede værdier og målsætninger, og at I kan arbejde systematisk med efteruddannelse og videreuddannelse baseret på faktiske data.

Kvalitetsudvikling og kvalitetsledelse kan betale sig

Ved at benytte vores egen-udviklede it-løsning til kvalitetsstyring og kvalitetsledelse kan I arbejde  strategisk med kvalitetsstyring. Kvalitetsdokumentation, registreringer og certifikater understøtter en forbedringskultur, der gavner hele virksomheden og dens interessenter. Med det webbaserede kvalitetsstyringssystem kan I samle jeres dokumenter, processer, procedurer, checklister og formularer ét sted.

Vores it-løsninger til fagforening og fagforbund giver mere forretning for pengene

Vi tror på, at der er sund fornuft og god økonomi i at fokusere på det, man er bedst til. I er de bedste til jeres forretning. Vi er også de bedste til vores forretning. Vi udvikler løsninger af høj faglighed, som vi tilbyder jer på økonomisk fordelagtige vilkår gennem vores fleksible servicekoncepter, hvor vi passer og plejer jeres it-løsninger. Så kan I fokusere på at passe og pleje jeres forretning.

Referencer

2018-06-04T10:08:27+01:00

Birk TeQ

Birk TeQ havde behov for at finde en løsning til at leve op til Persondataforordningen, der matcher netop deres branche. Improvento har, i samarbejde med en række installatører, bl.a. Birk TeQ, udviklet en brancheløsning, som kan bruges af alle el-installatører i Danmark. Læs mere.

Kontakt

Anette Irene Algreen
Administrerende direktør 

Mail anette.algreen@improvento.com
Telefon +45 4097 3811

Kontakt

Anette Irene Algreen
It-løsninger til regioner - kompetencestyring og kvalitetsstyring