Den 25. maj er den dato, hvor Persondataforordningen træder i kraft. Ligesom andre regler og love gælder den fremadrettet ,og derfor skal du også have styr på dine data efter den 25. maj. For at din virksomhed kan forblive compliant er det vigtigt, at du følger årshjulet i løsningen og løbende laver kontroller og opdateringer – både på processer, systemer og medarbejdere.

Du kan læse mere om at blive og forblive compliant i nedenstående artikel.

Børsen artikel