Hvad er persondata?

En af grundstenene af GDPR er persondata, og det er ofte her forvirringen starter. I dette blogindlæg får du helt styr på hvad persondata er, hvilke data der er følsomme og hvilke der ikke er.

 

To typer af persondata

Persondata er alle informationer der er personhenførbare. Det betyder at alle informationer, som kan henføres eller tilknyttes til en bestemt person, er persondata. Persondata er kategoriseret i almindelige persondata og følsomme persondata.

De følsomme persondata er meget afgrænset, de er nemlig udelukkende: Helbredsoplysninger, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Alle persondata der ikke går under betegnelsen følsomme er almindelige persondata. Det gælder både private og arbejdsrelaterede, for eksempel: Økonomi, skat, gæld, sygedage, tjenestelige forhold, familieforhold, ansøgning, CV, stilling, arbejdsområde, arbejdstelefon, navn, adresse, fødselsdato, billede, væsentlige sociale problemer og andre rent private forhold.

Behandling af følsomme persondata

Grunden til at der skelnes mellem almindelige persondata og følsomme persondata er, at det som udgangspunkt er forbudt at behandle følsomme persondata – medmindre du har en virkelig god grund til det. I nogle lande kan man blive forfulgt på baggrund af følsomme persondata som eksempelvis religion, politisk overbevisning, seksualitet etc. Hvis du har behov for at opbevare disse data, skal du derfor passe særligt godt på dem, så de ikke går tabt eller bliver misbrugt.

Almindelige persondata kan også være følsomme, men…

Almindelige persondata kan i bestemte sammenhænge være følsomme – men derfor er det ikke følsomme persondata.

Du ville sikkert være ked af, hvis private informationer om dig slipper ud, eksempelvis sociale problemer. Sociale problemer kan være følsomme oplysninger, som måske ikke skal deles med alle og enhver, men det er i lovens forstand ikke betegnet som følsomme persondata.

Om almindelige persondata er følsomme, afhænger af situationen, det skal derfor vurderes fra gang til gang. Hvor følsomme dataene er, kan vurderes ved at overveje hvor store konsekvenserne er for personen, hvis data er kommet i de forkerte hænder. Bliver personens frihed indskrænket, hvis dataene bliver tilgængelige for uvedkommende? Det behøver ikke at være svært, det er bare sund fornuft.

Konklusion

Følsomme persondata er udelukkende de data der er beskrevet ovenfor – alle andre persondata er kategoriseret som almindelige persondata. Almindelige persondata kan i bestemte sammenhænge være følsomme, men de går ikke under betegnelsen ”følsomme persondata”. Om almindelige persondata er følsomme, afhænger af situationen, det skal derfor vurderes fra gang til gang.