Hvornår må man behandle persondata? Del 1

//Hvornår må man behandle persondata? Del 1

Hvornår må man behandle persondata? Del 1

En af hovedpointerne i Databeskyttelsesforordningen er, at man kun må behandle persondata under bestemte forudsætninger. En af disse forudsætninger er, at man skal have en grund til at behandle persondata – sådanne grunde kaldes i databeskyttelsesforordningen for hjemler.

Under databeskyttelsesforordningen kan du vælge mellem forskellige hjemler, alt efter om du behandler almindelige persondata eller følsomme persondata. I denne serie af blogindlæg forklarer vi dig, hvilke hjemler du kan bruge som begrundelse når du behandler almindelige persondata.

 

Hvad vil det sige at behandle persondata?

Kort sagt: Du behandler persondata i det øjeblik du gemmer eller bruger persondata.

Den lidt længere version er denne: Din virksomhed eller organisation behandler persondata når du indsamler, registrerer, organiserer, systematiserer opbevarer, tilpasser, ændrer, genfinder, søger, bruger, videregiver, formidler, begrænser eller sletter persondata.

Hvornår må man behandle persondata?

Et af de største udfordringer som virksomheder og organisationer render ind i er, hvad Databeskyttelsesforordningen betyder for deres databehandling. Mange har den opfattelse at de ikke længere kan operere som virksomhed under de ”nye” databeskyttelsesregler. Men der er godt nyt:

Du må præcis det samme som før! Hvis…

Du har en god grund til at gøre det. Denne grund kaldes en hjemmel. Man kan ikke bare finde på en hjemmel, så ”sådan plejer vi at gøre” holder ikke. I Databeskyttelsesforordningen er der allerede defineret en række hjemler, så er det bare med at finde den, der passer på den pågældende behandlingsaktivitet.

Hjemlerne kan opdeles i:

  • Lov
  • Nødvendighed
  • Samtykke

Så hvis der er en lov der kræver at du behandler persondata, hvis der er nødvendigt for dig at behandle persondata eller hvis den registrerede har givet samtykke til behandlingen, må du gerne behandle persondata.

Hvis du til gengæld ikke kan finde en hjemmel der passer som begrundelse for din behandlingsaktivitet, er behandlingen sandsynligvis ulovlig.

By | 2018-10-23T12:32:14+00:00 October 23rd, 2018|Blog|0 Comments