Hvornår er du som bruger sidst blevet hørt?

Sundhedspersonalet har en meget travl hverdag med mange forskelligartede arbejdsopgaver. Vi må derfor gøre os ekstra umage for at sikre, at personalet rundt om på landets hospitaler og klinikker har en optimal digital understøttelse, der kan hjælpe dem med deres opgaver. Dem, der allerbedst ved, hvad de har behov for, er brugerne af de digitale løsninger – sundhedspersonalet selv. Derfor har vi i Improvento fuld fokus på at udvikle kvalitetsstyringsløsningen, Quality Suite, og den tilhørende app, Quality2Go, med udgangspunkt i høj brugerinvolvering og til det anvende den anerkendte metode Design Thinking.

Hvordan involverer vi brugerne?

Høj involvering af brugerne skal sikre, at vi udvikler de bedst tænkelige løsninger ud fra virkelige behov og ikke antagelser, der er gjort sig bag et skrivebord. Improvento vil derfor ud til brugerne for at forstå, hvordan virkeligheden ser ud for lige præcis dem, og det er et mål, som vi er i fuld gang med at indfri. I en brugerundersøgelse udarbejdet af Region Midtjylland og Improvento i efteråret sidste år spurgte vi til tilfredsheden blandt brugere af Region Midtjyllands version af Quality Suite kaldet e-Dok. I marts måned i år fik vi desuden en oplagt mulighed for at lave feltstudier. Her fulgte vi hverdagen for en flok mobile brugere på OP og Intensiv på Regionshospitalet Viborg og deres brug af politikker, retningslinjer og instrukser i appen, e-Dok2Go, regionens pendant til Quality2Go.

Begge undersøgelser har givet stor indsigt i sundhedspersonalets behov for digital understøttelse. Feltstudierne på OP og Intensiv gjorde det tydeligt for os, hvor vigtig adgangen til politikker, retningslinjer og instrukser er for sundhedspersonalet. De laver mange opslag i løbet af dagen, både i udførelsen af dagligdagsopgaver, men også når der kommer nogle af de mere usædvanlige opgaver ind i klinikken.

Langt de fleste læger og sygeplejersker er konstant på farten fra en opgave til den næste, og den digitale hjælp til at løse opgaverne skal være ligeså mobil som dem selv. Det er værdifulde observationer, der understreger, at den digitale løsning skal udvikles løbende, så den til stadighed afspejler den hverdag, som sundhedspersonalet befinder sig i.

Hvad skal de mange indsigter bruges til?

Initiativet med at række ud efter brugerne er blevet positivt modtaget, og vi har fået mange forbedringsforslag af de brugere, der har deltaget. På OP og Intensiv blev vi taget særdeles godt imod af flokken af sygeplejersker og læger, og en høj svarprocent i tilfredshedsundersøgelsen vidner om brugernes store engagement og lyst til at ytre deres holdninger og ønsker. Indsigterne om brugernes behov er vi gået intensivt ind i at omsætte til konkret funktionalitet, og allerede over de kommende måneder barsler vi med forbedringer i Region Midtjyllands e-Dok2Go. Selvom indsigterne er mange, ønsker vi stadig at lære om sundhedspersonalets hverdag, og vi er derfor klar til nye feltstudier.

eDok2go via tablet på OP og Intensiv, Regionshospitalet Viborg

På OP og Intensiv på Regionshospitalet Viborg er fysiske ringbind stillet væk og erstattet af den mobile kvalitetsstyringsløsning i Region Midtjylland, e-Dok2Go.

Stor tak

For det særlige engagement takker vi produktforvalter for e-Dok, Merete Celert Holmstrøm, der både under tilblivelsen af brugerundersøgelsen og feltstudierne, tilførte stor værdi, i kraft af dels indgående kendskab til organisationen, og dels sparring med brugere og redaktører.

Desuden skal der lyde stor tak til sundhedspersonalet for at bidrage til langt bedre digital understøttelse af politikker, retningslinjer og instrukser ved at dele oplevelser og forbedringsforslag med os.

Udvidelse til et trekløver-samarbejde

Formålet med Region Hovedstadens variant af Quality Suite er håndtering af vejledninger, instrukser og politikker, hvorfor Region Hovedstaden som en forkortelse har navngivet løsningen VIP og VIP2Go. Således deler Region Hovedstaden og Region Midtjylland samme omdrejningspunkt for den digitale understøttelse, og begge regioner er derfor gået sammen med Improvento i et samarbejde, hvor alle bidrager lige meget.

Hele vejen rundt i trekløveret er der stor opbakning til brugerdreven udvikling. Det er derfor takket være samarbejdet, at der for alvor er sat skub i udviklingen, da det i praksis kræver, at alle trækker i samme retning. En af de helt store gevinster ved samarbejdet er deling af viden og erfaring til gavn for alle parter. Af den grund har der i trekløveret været enighed om at lade Region Midtjylland tage stafetten og som de første gøre sig erfaringer med brugerdreven udvikling, da alle i nær fremtid vil få glæde af erfaringerne.

Om Design Thinking

Design Thinking er en metode til problemløsning, der tager udgangspunkt i brugeren og prioriterer visualisering og iteration. Inden for Design Thinking er der en stor værktøjskasse, der kan bruges til at finde ud af, hvordan brugerne er digitalt understøttet i dag, og hvordan understøttelsen kan forbedres i fremtiden.

Forstå brugerne og definér deres problemer

Blandt teknikkerne til at forstå brugerne og deres behov har Improvento draget stor nytte af brugerrejser. Brugerrejser giver en visuel fremstilling af, hvilke oplevelser brugerne har i interaktionen med politikker, retningslinjer og instrukser.

Brainstorm ideer og design løsningsforslag

Sammen med brugernes løsningsforslag danner brugerrejser udgangspunkt for en brainstorming og prioritering af nye funktioner. Disse funktioner visualiseres i form af skitser, der efterfølgende testes, og på den måde er udviklingsprocessen iterativ, så løsningen hele tiden forbedres.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om brugerinvolvering, og hvordan vores kvalitetsstyringsløsning understøtter sundhedspersonalet og andre faggrupper? Så er du meget velkommen til at kontakte Jon Eriksen, Senior Project Manager, på +45 2510 2301 eller jon.eriksen@improvento.com.