Improvento er genvalgt som leverandør til SKI-aftale 02.19 SaaS-Cloud

Improvento kan med stolthed fortælle, at vi kan fortsætte vores leverance af to af vores store softwareløsninger under Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Det drejer sig om kvalitetstyringsløsningen Quality Suite, som blandt andet anvendes af halvdelen af Danmarks hospitaler. Den anden løsning er en ny og forbedret udgave af Improvento HRM som fremover markedsføres under navnet HR Suite. Løsningernes beskrivelser og materialer bliver tilgængelige for kunder på SKIs hjemmeside den 30. august 2019. Aftalens løbetid er udvidet til nu at strække sig over 10 år.

Improvento’s vision er at skabe digitale løsninger, der er med til at øge velfærden.

Den nye SKI-aftale skal understøtte dette ved at bidrage til, at endnu flere offentlige organisationer vil blive interesseret i at benytte vores løsninger Quality Suite og HR Suite. Som leverandør lever vi op til en række minimumskriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Quality Suite udvikles i samarbejde med brugerne

Quality Suite understøtter kvalitetsledelse og dokumenthåndtering. Den er modulopbygget, så kunden kan skræddersy deres løsning præcist efter deres behov. Brugerne understøttes af en stærk løsning til mobile enheder udover adgangen via browser. Løsningen understøtter en solid kvalitetsgovernance, hvilket blandt andet sikrer en høj og ensartet behandling af patienter.

Quality Suite samler dokumenter som fx politikker, retningslinjer, instrukser og quickguides samt registrering af afvigelser, reklamationer, risici med videre. Alle løsningens brugere kan let deltage og bidrage med viden, hvilket fremmer kvalitetsledelsen og gør certificeringer og revision betydeligt lettere. Løsningen understøtter diverse regulativer og standarder, der er relevante for kunden.

Quality Suite anvendes i døgndrift af over 60.000 brugere i den offentlige sektor, hvor tilgængelighed og pålidelighed er kritisk.

HR Suite er i en ny og forbedret udgave

HR Suite er et komplet integreret HR-system, der organiserer medarbejderdata og automatiserer alle HR-processer fra rekruttering til afvikling af medarbejdere. Systemet er både designet til en funktionsorienteret tilgang og en rollebaseret tilgang, hvilket giver den enkelte bruger den optimale oplevelse i forhold til ansvar og indplacering i organisationen. HR-funktionen får et professionelt værktøj som kan implementeres gradvist og styrke HR-funktionens serviceniveau og position som strategisk partner for ledelsen.

Du sammensætter selv din løsning. HR Suite tilbydes som moduler, der kan tages i anvendelse efterhånden som behovene opstår. HR Suite integreres nemt til andre systemer og vi tilbyder branchespecifik funktionalitet og tilpasninger til standard, der opfylder din virksomheds specifikke behov, fuldt integreret til standardsystemet.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI)

Den offentlige sektor køber hvert år ind for ca. 300 mia. kr. hos private virksomheder. Formålet med Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er at hjælpe det offentlige med at spare penge på disse indkøb. Alle offentlige organisationer er underlagt EU’s udbudsregler.

Reglernes formål er at sikre, at de private virksomheder, som ønsker det, skal kunne afgive bud og samtidig sikre, at opgaven går til den virksomhed, der giver det mest konkurrencedygtige tilbud. For den enkelte offentlige organisation er dette ofte en både ressourcekrævende, langvarig og kompliceret proces. Med en SKI rammeaftale er dette arbejde allerede gjort for den offentlige organisation, idet der ligger en aftale, der angiver hvilken vare, der kan købes på aftalen, på hvilke betingelser og til hvilken pris.