Improvento er med til at skaffe arbejdskraft til it-branchen

//Improvento er med til at skaffe arbejdskraft til it-branchen

Improvento er med til at skaffe arbejdskraft til it-branchen

– Vi finder kompetencematchet mellem ledige og virksomhederne.

Improvento deltager i et unikt matching-forløb sammen med ­Erhvervsakademi Aarhus, It-forum, flere jobcentre og fagforeninger. Formålet er at efteruddanne en række ledige med it-baggrund og matche dem med it-virksomheder, der mangler arbejdskraft. De ledige får 10 ugers målrettet videreuddannelse for at bygge relevante kompetencer ovenpå deres eksisterende, ofte mere ”bløde” færdigheder, så de matcher it-virksomhedernes behov.

Målrettet efteruddannelse, så de ledige matcher efterspørgslen

Målgruppen for forløbet er de 300 arbejdsløse multimediedesignere, der er i Øst- og Midtjylland, men også ledige med en it-kommunikationsuddannelse og selvlærte, som mangler papir på deres ekspertise, er oplagte kandidater.

Mange virksomheder efterspørger kvalificeret arbejdskraft med de rette it-kompetencer. Samtidig går mange med en it-relateret uddannelse ledige. De skal nu efteruddannes – ikke med flere generelle kompetencer – men helt målrettet i et uddannelsesforløb, der planlægges sammen med en konkret virksomhed. Med i forløbet er også en praktikperiode, hvor den ledige arbejder i den virksomhed, han eller hun matches med.

Som Improventos administrerende direktør Jan Brinck siger det, som bestyrelsesmedlem af It-forum og medlem af det uddannelsespolitiske udvalg:

“Vi bliver ofte mindet om, at der mangler arbejdskraft, men hvad gør virksomhederne selv? Med matchforløbet kan de tage et medansvar for, at vi får uddannet flere”.

Kom til store dating-dag 23. august

Matchmaking-forløbet blev skudt i gang med et velbesøgt informationsmøde den 6. juni., hvor virksomheder og ledige blev informeret.

23. august er der store dating-dag hos Erhvervsakademi Aarhus, hvor ledige og virksomheder skal møde hinanden og finde et godt match. Det er her Improventos ekspertise kommer i spil, når vi skal matche de lediges kompetencer og interesser op med virksomhedernes krav og ønsker – og identificere hvilke kompetenceudviklings-tiltag, der skal tages.

Initiativtagere til Matchmaking-forløbet er Erhvervsakademi Aarhus i samarbejde med It-forum, jobcentrene i Aarhus, Skanderborg og Silkeborg samt lokalafdelingerne af Teknisk Landsforbund, HK og PROSA.

Læs mere om Matchmaking-dagen her

Improvento udvikler kompetenceprofiler på ledige

 

2017-08-02T09:28:35+00:00