Improvento opnår ISAE 3000 revisorerklæring

Vi kan nu med stolthed afsløre, at vi har optimeret og dokumenteret informationssikkerheden og opnået en revisorerklæring efter revisionsstandard ISAE 3000.

Det betyder, at vi nu har papir på, at vi overholder databeskyttelsesforordningen, så vores kunder er sikre på, at vi behandler deres data ansvarligt og efter de aftaler, der er indgået. Samtidig skal vores kunder ikke bruge unødvendige resurser i forbindelse med at føre de lovpligtige tilsyn med os som databehandler – det krav kan de leve op til ved at modtage revisorerklæringen.

I et stærkt samarbejde med REVI-IT har vi udført en gennemgang af informationssikkerheden og compliance med persondataforordningen.

Igennem hele forløbet har vi brugt vores egen softwareløsning, Compliance Manager, som er bygget på kvalitetstyringsløsningen Quality Suite. Heri vedligeholder vi vores digitale håndbog, opdaterer logbogen, anvender funktionen til change management og sikrer ledelsesinformation via et dashboard. Løsningen har bidraget til, at vi er kommet effektivt igennem de vigtige skridt mod at få ISAE 3000 revisorerklæringen.  Vi har opnået erklæringen på kort tid ved en intens indsats og et super samarbejde og vi er voldsomt tilfredse med, at vi er nået i mål.

”For os er det en vigtig investering i fremtiden. Vi ønsker, at det er nemt og trygt at være kunde hos os. Det indebærer blandt andet, at vi kan give kunderne en officiel forsikring om, at vi håndterer deres data forsvarligt.” siger CEO, Anette Algreen.

Fra REVI-IT lyder det: ”Improvento har leveret et tilfredsstillende stykke arbejde, og vi er glade for den gode dialog og den samarbejdsvillighed, der har været igennem hele forløbet.” siger Basel Obari fra REVI-IT.

Improvento er ISAE 3000 GDPR verificeret af REVI-IT juni 2020

Med en revisorerklæring efter standarden ISAE 3000 har du som kunde dokumentation fra en tredjepart for, at vi lever op til databeskyttelsesforordningen på alle vores ydelser. Det betyder, at I ikke selv skal stå for tidskrævende tilsyn i forbindelse med databehandleraftaler, og at I er sikre på, at vi behandler jeres data forsvarligt.