KL’s prioriterede indsatsområder

I sit udspil om sundhed fra oktober 2015, ’KL – sammen om sundhed, udfordringer og anbefalinger’, redegør KL for en række prioriterede indsatsområder inden for den kommunale sundhedsindsats.

Improventos løsning til kvalitetsstyring kan understøtte jeres arbejde med at levere borgernære sundhedsforløb af ensartet, høj kvalitet i forhold til KL’s indsatsområder i relation til:

  • At fastlægge retningslinjer og standarder, beskrive instrukser, og dokumentere kvalitetsniveauet for de opgaver, der skal varetages i det nære sundhedsvæsen i arbejdet med den ældre medicinske patient.
  • At arbejde effektivt, kvalificeret og systematisk med kronikere i regi af en evt. kommende kronikerstrategi fra Sundhedsstyrelsen med faglige retningslinjer for en række sygdomme.
  • At medvirke aktivt til at give nationalt løft til demensindsatsen. I et kvalitetsstyringssystem kan I fx beskrive kliniske retningslinjer for opsporing af tidlige tegn på demens og gøre de til enhver tid gældende retningslinjer nemt tilgængelige for kommunens pleje- og træningspersonale.
  • Kræftplan IV i kommunerne, hvor I kan fastlægge mål for kommunens kræftrehabiliteringsforløb og skabe klare retningslinjer for, hvad kommunen tilbyder i forhold til fx fysisk genoptræning, bearbejdelse af angst og inddragelse af pårørende.