Kommuner – It løsninger til sundhedsfagligt personale 2018-08-31T17:02:49+01:00

It-system til kommuner højner kvalitet og kompetencer

Improvento leverer it-systemer til kommuner til kvalitetssikring og kvalitetsstyring i kommunerne.  Med vores målrettede it-systemer til sundhedsvæsnet, ønsker vi at være med til at skabe et helt og sammenhængende, dansk sundhedsvæsen med behandlingsforløb af ensartet, høj kvalitet.

Kvalitetsstyring og kompetencestyring i den danske sundhedssektor er vores spidskompetence, og vi er en af de mest erfarne leverandører af it-systemer til kommunerne. Vores løsninger hjælper jer med at løse kommunale sundhedsopgaver inden for forebyggelse, genoptræning og rehabilitering på en omkostningseffektiv måde. I kan indfri politiske krav om øget kvalitet i den sundhedsmæssige indsats og sikre, at medarbejderne i det sundhedsfaglige felt hele tiden har de rette kompetencer og det rette niveau af kompetencer.

100.000 bruger dagligt vores it-system i kommuner og regioner

Vi har udviklet vores system til kvalitetsstyring i tæt samarbejde med Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Viborg Kommune. Mere end 100.000 læger, sygeplejersker, omsorgspersoner og kvalitetsansvarlige  i kommuner og regioner benytter dagligt løsningen til at sikre borgerne den bedst mulige behandling, pleje og omsorg. Borgere, sygehuse og almen praksis skal kunne regne med, at I som kommune tilbyder de rette forebyggelsestilbud på rette tid, og at de lever op til de retningslinjer og kvalitetskrav, der er aftalt parterne imellem. Vores it-løsning er derfor designet ud fra en grundidé om at genbruge og dele viden mest muligt. Al viden ligger i en sikker database, versioneret og klar til at dele – enten internt i kommunen, kommuner imellem eller mellem kommune og region.

It-system til kompetencestyring sikrer kvalitet hos sundhedspersonalet

Kompetencerne hos det sundhedsfaglige personale i kommunerne skal matche de opgaver, der skal løses. Det sikrer borgerne de bedste forløb og resultater. Vores løsning til kompetencestyring understøtter, at de kommunale sundhedsopgaver udføres af medarbejdere med de rette kompetencer, til rette tid og på den korrekte måde, så I øger både kvaliteten og omkostningseffektiviteten i den kommunale sundhedsindsats.

Kommunerne får mere sundhed for pengene

Målrettet anvendelse af it-lsystemer til kvalitets- og kompetencestyring skaber mere sundhed for pengene. Vi bidrager til mere sundhed for pengene ved at udvikle løsninger af høj faglighed. Og vi bidrager til mere sundhed for pengene ved at tilbyde vores løsninger på økonomisk fordelagtige vilkår gennem vores fleksible servicekoncepter, hvor vi passer godt på jeres it-løsninger, så I kan fokusere på at passe godt på jeres borgere.

Referencer

2018-06-04T10:08:27+01:00

Birk TeQ

Birk TeQ havde behov for at finde en løsning til at leve op til Persondataforordningen, der matcher netop deres branche. Improvento har, i samarbejde med en række installatører, bl.a. Birk TeQ, udviklet en brancheløsning, som kan bruges af alle el-installatører i Danmark. Læs mere.

Kontakt

Anette Irene Algreen
Administrerende direktør 

Mail anette.algreen@improvento.com
Telefon +45 4097 3811

Kontakt

Anette Irene Algreen
IT-system til kommuner målrettet sundhedspersonalet