Kompetencestyring er en strategisk investering

Improvento har i mere end 10 år udviklet løsninger til kompetencestyring og kompetenceudvikling for HR-afdelinger i private og offentlige virksomheder og organisationer, der har behov et overblik over deres samlede, menneskelige kapital og ikke mindst et overblik over, hvilke kompetencer de mangler.

I udviklingen af vores kompetecestyringsværktøj tager vi udgangspunkt i, at såvel medarbejdere, ledelse og HR gør en indsats. På den måde sikrer vi, at der både tages hensyn til individet og til den strategi for kompetenceudvikling, der er lagt for dagen.

Kompetenceoverblik og gap-analyse

Få det komplette overblik over de samlede kompetencer i jeres organisation, og find samtidig ud af, hvad I mangler, og hvordan I får lukket ‘hullerne.’ Vores kompetenceløsning giver jer en komplet gap-analyse og en plan for, hvordan I bedst gør brug af de kompetencer, som I allerede har. Det fortæller jer også, hvor der skal sættes ind med efteruddannelse og videreudvikling af jeres medarbejdere.

Med software til kompetencestyring kan I sætte det bedste team til opgaven

Med Improventos webbaserede kompetenceløsning har I altid et opdateret og komplet overblik over jeres medarbejderes kompetencer. Det giver HR og ledelse mulighed for at sammensætte det bedste team til at løse en given opgave, så I sikrer, at de rette ressourcer er repræsenteret.

HR-system til at styre uddannelse og fastholdelse af jeres medarbejdere

Kompetenceudvikling bør altid foregå i dialog med den enkelte medarbejder. Vi tilbyder værktøjer, der sikrer, at dialogen med jeres medarbejdere og HR-afdelingen er fokuseret og i tråd med såvel jeres som medarbejderens behov og ønsker, bl.a. gennem en række spørgeskemaer og formularer, der kan hjælpe jer med opgaven.

Webbaseret kompetenceudviklingsværktøj

Improventos kompetenceløsning er en webbaseret cloud-løsning, der giver overblik over jeres samlede, menneskelige kapital. HR-systemet tager udgangspunkt i medarbejderne og dokumenterer effekten af jeres HR-relaterede investeringer inden for uddannelse, kompetenceudvikling, talentforløb og effekten af MUS og anden dialog mellem leder og medarbejder.

En fælles, digital kompetenceløsning er med til at sikre, at alle arbejder og udvikler sig ud fra de samme overordnede værdier og målsætninger.

Referencer

2020-04-08T12:49:29+01:00

Region Midtjylland

I en hastigt skiftende verden med høje krav til medarbejderkompetencer og struktureret kompetenceudvikling har Region Midtjyllands it-afdeling valgt at sætte kompetence og efteruddannelse i system med Improventos kompetenceløsning. Læs mere.

2019-08-06T10:24:34+01:00

Hospitalsenheden Vest

Det er afgørende, at de mange millioner analysesvar fra Klinisk Biokemisk Afdeling på HEV er af høj kvalitet, og at man kan reagere hurtigt og proaktivt på eventuelle afvigelser. Med Qreg har personalet fået et smidig værktøj, der er nemt og effektivt at anvende i en travl hverdag. Læs mere.

Kontakt

Anette Irene Algreen
Administrerende direktør 

Mail anette.algreen@improvento.com
Telefon +45 4097 3811

Kontakt

Anette Irene Algreen
It-løsninger til regioner - kompetencestyring og kvalitetsstyring. Anette Irene Algreen, Adm. Direktør
Vi er leverandør på en SKI-rammeaftale og kan levere HR Suite på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som leverandør lever vi op til en række minimumskriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.