Styr på medarbejdernes kompetencer øger kvaliteten i arbejdet

Behovet for efteruddannelse og videreuddannelse af medarbejderne bliver nemt at overskue med en visuel gengivelse. Med et samlet overblik over medarbejdernes faglige kundskaber, certificeringer og de mere bløde kompetencer har I et effektivt online værktøj, der bidrager til at fastholde og forbedre kvaliteten af jeres ydelser. I kan arbejde systematisk med kvalitetsforbedringer, og I sikrer, at opgaverne udføres af medarbejdere med de rette forudsætninger, og dermed korrekt, effektivt og til tiden, så I øger kvaliteten og omkostningseffektiviteten i organisationen. Et stærkt fagligt niveau, med plads til videreudvikling af medarbejderne, er samtidig et godt rekrutteringsgrundlag.

Rekruttering, omskoling eller efteruddannelse af medarbejdere?

Når I skaber struktur på jeres kompetenceafklaring, kan I forberede jer på at løse fremtidige kerneopgaver – enten gennem efteruddannelse og videreuddannelse af medarbejdere og ledelse – eller gennem målrettet rekruttering. I får et visuelt overblik over fremtidige kompetencebehov og kan ruste jer til de udfordringer, I kommer til at møde, både på individ-niveau, for hver enkelt afdeling og for hele organisationen.

Der er store forandringer i kravene til medarbejderne i øjeblikket og specialopgaver, der skal løses. Det skaber et behov for efter- og videreuddannelse af medarbejderstaben. Med vores standard it-løsning Improvento Kompetence kan I fastlægge behovet for efteruddannelse på et kvalificeret beslutningsgrundlag, baseret på data, og efterfølgende dokumentere, at I bruger efter- og videreuddannelsesmidlerne på de kompetenceløft, der er brug for.

Fasthold jeres medarbejdere med gode værktøjer til medarbejderudvikling

Efteruddannelse og styrkelse af den enkeltes kompetencer er en væsentlig faktor for at fastholde medarbejderne. Giv medarbejderne adgang til at identificere deres udviklingsmuligheder og -ønsker i Improvento Kompetence-systemet. Hver enkelt medarbejder kan selv afklare sine kompetencer og finde sine potentialer med det nemt tilgængelige digitale system. Medarbejder og leder kan sammen arbejde målrettet og systematisk med medarbejderens kompetenceudviklingsplaner, så de matcher op mod organisationens overordnede strategi. Medarbejderne kan se deres udviklingspotentiale i forhold til deres nuværende job eller i forhold til kommende krav.

Referencer

2020-04-08T12:49:29+01:00

Region Midtjylland

I en hastigt skiftende verden med høje krav til medarbejderkompetencer og struktureret kompetenceudvikling har Region Midtjyllands it-afdeling valgt at sætte kompetence og efteruddannelse i system med Improventos kompetenceløsning. Læs mere.

2019-08-06T10:24:34+01:00

Hospitalsenheden Vest

Det er afgørende, at de mange millioner analysesvar fra Klinisk Biokemisk Afdeling på HEV er af høj kvalitet, og at man kan reagere hurtigt og proaktivt på eventuelle afvigelser. Med Qreg har personalet fået et smidig værktøj, der er nemt og effektivt at anvende i en travl hverdag. Læs mere.

Kontakt

Anette Irene Algreen
Administrerende direktør 

Mail anette.algreen@improvento.com
Telefon +45 4097 3811

Kontakt

Anette Irene Algreen
It-løsninger til regioner - kompetencestyring og kvalitetsstyring