Digitalisering af kompetenceafklaring giver overblik

Med vores online værktøj til kompetenceudvikling og styring får I overblikket over medarbejdernes kompetencer. Digitalisering af kompetenceafklaringen betyder, at I kan kortlægge medarbejdernes kompetencer, både på individ-niveau, afdelingsniveau og for hele organisationen. Uden et it-system er det nærmest umuligt at få overblikket og se gaps og mangler, derfor har vi udviklet en standard it-løsning netop til dette formål. I får en ensartet definition og struktur for kompetencerne – en kompetencematrix – dermed er det nemmere at få overblikket over hvilke medarbejdere, der besidder hvilke kompetencer – og på hvilket niveau.

Svarer kompetencerne til de kommende opgaver?

Vores online værktøj til kompetenceudvikling ligger i skyen og er tilgængeligt på alle platforme, computer, tablet og smartphone. Med en online kompetence-løsning får I nemt et overblik over, om medarbejdernes kompetencer og uddannelsesniveau svarer til de opgaver, I skal løse, både nu og fremover. Er der brug for omskoling, omrokering eller rekruttering af nye medarbejdere?

I bliver mere fleksible, når I kan matche de faglige krav fra et konkret projekt til medarbejdernes kompetencer og hurtigt finde de medarbejdere, der er relevante til et givent projekt.

Med it-løsningen Improvento Kompetence

  • får I overblik over kompetencer på tværs af organisationen
  • kan I strukturere kompetencer og få det fulde overblik over kompetencerne for en bestemt faggruppe
  • kan I angive et ønsket niveau for kompetencerne til bestemte opgaver
  • er det nemt at holde regnskab med jeres kompetencer og fremvise den historiske udvikling af kompetenceregnskabet.
  • får I overblik over hvilke medarbejdere, der bestrider de kompetencer, der skal til for at løse en bestemt opgave
  • får I indbyggede handleplaner for opgradering af medarbejdernes kompetencer
  • afdækker I medarbejdernes skjulte kompetencer og bringer dem i spil

Referencer

2020-04-08T12:49:29+01:00

Region Midtjylland

I en hastigt skiftende verden med høje krav til medarbejderkompetencer og struktureret kompetenceudvikling har Region Midtjyllands it-afdeling valgt at sætte kompetence og efteruddannelse i system med Improventos kompetenceløsning. Læs mere.

2019-08-06T10:24:34+01:00

Hospitalsenheden Vest

Det er afgørende, at de mange millioner analysesvar fra Klinisk Biokemisk Afdeling på HEV er af høj kvalitet, og at man kan reagere hurtigt og proaktivt på eventuelle afvigelser. Med Qreg har personalet fået et smidig værktøj, der er nemt og effektivt at anvende i en travl hverdag. Læs mere.

Kontakt

Anette Irene Algreen
Administrerende direktør 

Mail anette.algreen@improvento.com
Telefon +45 4097 3811

Kontakt

Anette Irene Algreen
It-løsninger til regioner - kompetencestyring og kvalitetsstyring. Anette Irene Algreen, Adm. Direktør.