Få styr på din kvalitet med Quality Suite

Med kvalitet som konkurrenceparameter er det essentielt, at dine kunder har tillid til, at netop dit produkt og dine processer understøtter krav og best practice som fx ISO, SQAS, GMP, HACCP og almen lovgivning.

Med et digitalt kvalitetsstyringssystem som Quality Suite bliver det enklere for jer at sikre kvaliteten og effektiviteten i alle processerne i virksomheden. Quality Suite understøtter hele processen fra dokumentation til overvågning og forbedringsforslag, så du får alt det, du behøver til kvalitetsstyring.

Det betyder mere fokus, bedre overblik og endnu højere sikkerhed.

Lær mere om Quality Suite og kvalitetsstyring via menupunkterne i venstre side.

Improvento Quality Suite Mobile kvalitetsledelsessystem

Rettighedsstyring

Med rettighedsstyring kan du bestemme, hvem i din organisation der har lov til hvad. Det giver en tydelig ansvarsfordeling, og ved at give ansvaret til dem, der har kompetencerne, får du større sikkerhed for, at alt er, som det skal være.

Godkendelsesproces

Med vores løsning gennemgår alle informationer en godkendelsesproces i flere niveauer og med en kvalificeret godkender på hvert niveau. Det sikrer valid information, så du kan træffe de bedste beslutninger.

Fuld sporbarhed

På alt indhold er der fuld sporbarhed, så du kan se, hvem der har redigeret i hvad, hvornår. Det betyder, at du altid kan holde styr på de ændringer, der laves.

Status og advisering

Vi har udstyret alt dit indhold med en status. Det giver dig overblik over, hvor langt dit arbejde er nået, og ved statusskifte adviseres relevante medarbejdere, så intet bliver glemt.

Kvitteringer

Mangler du vished om, at medarbejderen fx har læst en procedure, vurderet en risiko eller udført en kontrol, sørger vi med en kvittering for, at du let kan
identificere, hvem der har udført hvilke handlinger og hvornår.

Offline adgang

Står du uden en internetforbindelse, virker vores app offline, så du til enhver tid har den nødvendige viden lige ved hånden, uanset hvor du er.

Fordele når du giver din kvalitetsstyring en
opgradering med Quality Suite

Kvalitetsforbedring

Effekt

Retningslinjer og instrukser bliver straks opdateret ved ændringer

Let at tilgå arbejdsopgaver, når valid information altid er tilgængelig online

Nem adgang til seneste information uanset hvor du er – med effektiv søgefunktion

Uanset hvor og hvornår du arbejder, får du adgang til den rette information

Best practice sikres i hele virksomheden med let adgang til den fælles standard for kvalitet for medarbejdere på alle niveauer

Adgang uanset tid og sted – Quality Suite er tilgængelig på både PC, mobil og tablets

Processer understøttes digitalt bl.a. med notifikationer, når de rette registreringer skal foretages

De rette personer involveres på de rette tidspunkter og i de rette situationer

Stor fokus på optimering af både processer, produkter og arbejdsrutiner

Færre fejl og reduceret spildtid, så din virksomhed til stadighed er optimeret

Understøtter ISO, SQAS, GMP, HACCP og almen lovgivning

Færre reklamationer og dermed stor kundetilfredshed og dermed større konkurrenceevne

Kontakt Jon for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer.

Jon Eriksen
Senior Project Manager

jon.eriksen@improvento.com

+45 2510 2301

Jon Eriksen, Quality Suite kvalitetsledelsessystem, Senior Project Manager
Improvento er SKI Leverandør Vi er leverandør på en SKI-rammeaftale og kan levere Quality Suite på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som leverandør lever vi op til en række minimumskriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Referencer