Kvalitetsstyring og kvalitetsledelse til regioner og kommuner 2020-05-07T12:11:05+01:00

Få styr på din kvalitet med Quality Suite

Med kvalitet som konkurrenceparameter er det vigtigt, at dine kunder har tillid til, at netop dit produkt og dine processer efterlever kvalitetskrav. Dette kræver, at du effektivt og sikkert kan dokumentere dine forretningsgange og indføre vedvarende forbedringer.

Med Quality Suite får du alle de funktioner, som du skal bruge til at sikre bedre kvalitet.

Dokumentstyring

Vores modul til dokumentstyring sørger for, at din organisation kan digitalisere alle dokumenter ét sted og give samtlige faggrupper adgang. Modulet kan fx anvendes til kvalitetsdokumentation, håndbøger, vejledninger, politikker, retningslinjer og instrukser.

Med tilgængelige og opdaterede informationer kan alle i din organisation sikre bedre kvalitet.

Enkel oprettelse, godkendelse og udgivelse

Effektiv dokumentstyring kræver, at du har en enkel procedure for at digitalisere dine dokumenter. Derfor har vi sørget for, at du hurtigt kan oprette en kladde, tilføje bilag og sende den videre til godkendelse og udgivelse.

Stærk søgefunktion

Med avanceret sprogteknologi gør vi det nemt og hurtigt at finde de ønskede procedurer. Søgefunktionen indeholder fuldtekstsøgning, ligesom den medtager synonymer og tager højde for stavefejl.

Flere indgange til procedurer

Har du brug for en hurtig genvej, kan du gemme dine mest anvendte procedurer som favoritter, vælge dit arbejdsområde for at finde dét, der gælder for dig, eller tegne abonnementer, så du let kan holde dig opdateret på nyt indhold.

Automatisk versions- og revisionsstyring

Versionsstyring sørger for, at det altid kun er den gældende version, der er tilgængelig for slutbrugerne, og skal versionen revideres, sendes der automatisk en advisering ud. På den måde kan du trygt stole på den information, som du finder.

Videndeling mellem afdelinger

Med vores dokumentstyringsmodul kan forskellige afdelinger let og hurtigt dele procedurer, og med mulighed for lokal tilpasning er de målrettet den enkelte medarbejder. På den måde minimeres antallet af procedurer, og vi sparer dig for ressourcer på oprettelse, godkendelse, distribution og ajourføring.

Målrettet information

Medarbejderne får som udgangspunkt kun procedurer, som de skal følge. Det betyder færre informationer at forholde sig til og større overblik. Skifter medarbejderen afdeling, ændres indholdet automatisk.

Træning i ny praksis

Skal nye arbejdsgange ind under huden, kræver det øvelse. Vi tilbyder funktionalitet, der sikrer, at berørte medarbejdere får mulighed for at træne, inden proceduren bliver synlig for alle.

Dokumentation for ny arbejdsgang

Med en læsekvittering får du vished om, at slutbrugeren har læst dokumentet og er klar til at efterleve den nye eller reviderede arbejdsgang i overensstemmelse med de gældende kvalitetskrav.

Dokumentation for compliance

For at dokumentere efterlevelse af kvalitetskrav og skabe tillid til din organisations ydelser, understøtter vores dokumentstyringsmodul akkreditering og certificering efter gængse standarder, bl.a. ISO 9001, HACCP og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Registrering og statistik

Med Improventos modul til registrering og statistik kan du samle og systematisere alle tænkelige registreringer digitalt.

Det betyder, at du får overblik over dine arbejdsgange og effektivt kan arbejde med forebyggende handlinger og kvalitetsforbedringer.

Design formularer

Vores løsning giver dig uanede muligheder for at registrere lige det, din organisation har brug for, både nu og i fremtiden.

Standardformularer

For at gøre det hurtigt og nemt at lave registreringer giver vi dig med det samme de mest almindelige standardformularer: Intern audit, klage, forbedringsforslag, afvigelse

Grafisk oversigt

Du har mulighed for at se dine registreringer i en grafisk oversigt. Til hvert diagram kan du tilføje forklaringer og på den måde gøre dine data letforståelige. Det giver hurtigt et overblik over forbedringsmuligheder, så du kan iværksætte tiltag.

Quality Suite Mobile

Står du uden adgang til en PC eller internetforbindelse, tilbyder vi Quality2GO til tablet og smartphone. Så virker dit kvalitetsstyringssystem overalt og er altid lige ved hånden.

Al nødvendig funktionalitet på farten

Vores app har al den nødvendige funktionalitet, som slutbrugeren behøver, så du kan give optimal understøttelse til dine slutbrugere på farten.

Hurtige opslag

I vores dokumentstyringsapp finder du hurtigt information, der hvor din arbejdsgang finder sted. Så kan du bruge tiden, hvor den giver mest værdi.

Synkronisering af dokumenter

Vi sørger for synkronisering af dokumenter mellem PC og app. Det giver adgang til al relevant information, uanset hvilken enhed slutbrugeren logger på.

Implementering

Fri for installation

Du har adgang til Quality Suite via din browser. Det kræver derfor ingen installation, men blot en internetforbindelse, og så er løsningen klar til brug.

Uddannelse

Vi har stor erfaring i at afvikle workshops, hvor I selv får lov til at prøve kræfter med løsningen. Har du andre ønsker, skræddersyr vi til hver en tid uddannelsen efter dine behov.

Tilpasning 

For at understøtte din organisation bedst muligt, tilpasser vi altid løsningen til dine organisatoriske forhold og arbejdsgange, blandt andet med hensyn til brugergrænseflade, logo og sprog.

Drift og vedligehold

Fuld oppetid

I globale virksomheder arbejdes der døgnet rundt. Derfor afvikles Quality Suite på servere i et duplikeret datacenter. Det betyder høj fleksibilitet og driftsikkerhed, så alle informationer er tilgængelig 24/7/365.

Hurtige svartider

Med høj performance og optimering besvarer Quality Suite forespørgsler på minimal tid, så du hurtigt får dine informationer frem på skærmen.

Sikker backup-løsning

Vi har en sikker backup-løsning, der sørger for, at alt er sikret, så vi kan genskabe data, hvis de originale data bliver slettet eller går tabt. For dig betyder det, at arbejdet kan fortsætte, som det plejer uden afbrydelser.

Brugerstyring

Vi kan integrere med udvalgte brugerdatabaser, så du sparer ressourcer på manuel oprettelse og vedligehold af brugere i Quality Suite. Desuden kan vi i samarbejde lave tilpassede integrationsløsninger.

Driftsupport

Vi har en servicetelefon, der er bemandet døgnet rundt, så vi lynhurtigt kan reagere på et pludseligt opstået problem.

Change management

For at sikre fuld sporbarhed og høj produktkvalitet håndterer og dokumenterer vi alle ændringer til Quality Suite efter en standardiseret procedure. Ændringerne frigives i versionsstyrede releases efter aftale med kunden.

Kontakt Jon for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer.

Jon Eriksen
Senior Project Manager

jon.eriksen@improvento.com

+45 2510 2301

Vi er leverandør på en SKI-rammeaftale og kan levere Quality Suite på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som leverandør lever vi op til en række minimumskriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Referencer