Kvalitetsstyring og kvalitetsledelse til regioner og kommuner 2018-12-19T16:04:13+01:00

Kvalitetsstyring er en strategisk investering

Improvento er en af Danmarks mest erfarne leverandører af løsninger til kvalitetsstyring og kvalitetsledelse.

Vores kvalitetsstyringssystem er udviklet i samarbejde med Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Viborg Kommune, hvor den dagligt anvendes af mere end 100.000 læger, sygeplejersker, omsorgspersoner og kvalitetsansvarlige i sundhedsvæsnet.

Et sammenhængende sundhedsvæsen af ensartet, høj kvalitet

Som kommune, region eller en af de øvrige aktører i sundhedsvæsenet arbejder I hver dag for at skabe et helt og sammenhængende sundhedsvæsen med behandlingsforløb af ensartet, høj kvalitet. Med vores specialudviklede løsning til kvalitetsstyring og kvalitetsledelse kan I arbejde proaktivt og strategisk med kvalitetsstyring, understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen gennem videndeling og skabe høj og ensartet kvalitet til alle borgere.

Kvalitetsstyring og kvalitetsledelse er en investering i jeres forretning

God kvalitet koster ikke ekstra. Men det gør dårlig kvalitet – på omdømme og bundlinje. Flere og flere virksomheder erkender, at kvalitetsdokumentation, registreringer og certifikater er noget, der understøtter en forbedringskultur til gavn for hele virksomheden og dens interessenter.

Med vores system til kvalitetsstyring kan I samle jeres dokumenter, processer, procedurer, checklister og formularer ét sted. Så er I allerede godt på vej til en nemmere certificering eller revision, hvad enten det gælder ISO, HACCP, IFS, DDKM eller andre regulativer og standarder, der er relevante for jer.

Web-baseret kvalitetsstyringssystem giver adgang for alle

Vores kvalitetsstyringssystem, der består af modulerne DMS, Qreg og DMS2GO, er web-baseret (cloud-baseret) og kræver derfor blot, at I har adgang til en browser – fra pc’en på kontoret, fra jeres tablet i borgerens private hjem, eller fra jeres mobiltelefon ude i ’marken’.

Når alle let kan deltage og bidrage med viden, bliver det fortsatte arbejde med kvalitetsledelse ikke længere en tung proces. Det får en mere naturlig form, hvor alle kan byde ind og være med til at skabe forbedringer.

Referencer

2019-08-06T10:27:10+01:00

Viborg Kommune

Som led i implementeringen af DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel) har Sundhed og Omsorg i Viborg Kommune valgt at digitalisere kvalitetsarbejdet sammen med Improvento. Det har givet et stort, kvalitativt løft i hverdagen – både for personale og borgere. Læs mere.

2019-08-06T10:19:15+01:00

Region Midt

De 30.000 medarbejdere på hospitalerne i Region Midtjylland bruger Improventos kvalitetsløsning under navnet Kvalitetsløsningen e-dok til at dokumentere, standardisere og forbedre deres daglige rutiner for at sikre et ensartet kvalitetsniveau i patientbehandlingen. Læs mere.

Kontakt

Jon Eriksen
Senior Project Manager

Mail jon.eriksen@improvento.com
Telefon +45 2510 2301

Kontakt

Jon Eriksen
Kvalitetsstyring og kvalitetsledelse hos Improvento