Webbaseret kvalitetsstyringssystem – DMS 2018-12-19T16:15:16+01:00

Dokument- og kvalitetsstyringssystem i skyen

Improventos kvalitetsstyringssystem DMS er et 100% webbaseret dokumentstyringssystem og kvalitetsstyringssystem, der kan anvendes til forskellige typer af elektroniske dokumentsamlinger fx kvalitetsdokumentation, metodehåndbøger, instrukser, administrative håndbøger, it-vejledninger samt generelle vejledninger, procedurer, instrukser, retningslinjer mm.

Kvalitetsdokumentation med indbyggede workflows

Forfattere og redaktører får en robust platform til at producere kvalitetsdokumentation. Improvento DMS tilbyder forskellige former for godkendelses- og publiceringsflows. Det indbyggede workflow sikrer procedurer for at oprette, revidere, reviewe, godkende og publicere dokumenter og andet indhold. Med dette kvalitetsstyrings-software får I et målrettet værktøj med en stærk søgemaskine og en lang række features, der kan hjælpe jer med at skabe mere kvalitet.

Sikker dokumentationsstyring med versionsstyring

Med DMS får I en sikker dokumentationsstyring. Alle dokumenter versionsstyres, og kun gældende version er tilgængelig for slutbrugere, mens tidligere versioner bevares i et redigeringsmiljø. Adgangen til dokumenter under udarbejdelse er rolle- og rettighedsstyret, mens publicerede dokumenter som udgangspunkt er tilgængelige for alle slutbrugere.

Et kvalitetsstyringssystem, der understøtter akkreditering og certificering

Improventos softwareløsning til kvalitetsstyring DMS kan understøtte akkreditering og certificering efter forskellige modeller såsom ISO, IFS eller DDKM. Improvento DMS understøtter desuden alle former for eksterne standarder, fordi løsningen indeholder et modul til oprettelse og vedligeholdelse af eksterne referencer.

Saas betyder: Vi tager os af besværet

Improvento DMS afvikles som Software as a Service, hvor løsningen hostes og driftes 100% af Improvento. Derfor kræves der ingen tekniske kompetencer eller kendskab til løsningen hos jer – I kan koncentrere jer om den forretningsmæssige anvendelse.

Referencer

2019-08-06T10:27:10+01:00

Viborg Kommune

Som led i implementeringen af DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel) har Sundhed og Omsorg i Viborg Kommune valgt at digitalisere kvalitetsarbejdet sammen med Improvento. Det har givet et stort, kvalitativt løft i hverdagen – både for personale og borgere. Læs mere.

2019-08-06T10:19:15+01:00

Region Midt

De 30.000 medarbejdere på hospitalerne i Region Midtjylland bruger Improventos kvalitetsløsning under navnet Kvalitetsløsningen e-dok til at dokumentere, standardisere og forbedre deres daglige rutiner for at sikre et ensartet kvalitetsniveau i patientbehandlingen. Læs mere.

Kontakt

Jon Eriksen
Senior Project Manager

Mail jon.eriksen@improvento.com
Telefon +45 2510 2301

Kontakt

Jon Eriksen

jon.eriksen@improvento.com

Webbaseret kvalitetsstyringssystem til kommuner og regioner