Kvalitetsopfølgning Qreg 2019-08-06T08:58:18+01:00

Kvalitetsopfølgning og -forbedring

Improvento Qreg til kvalitetsopfølgning og kvalitetsregistrering og -afvigelse gør det let at registrere og følge op på den ønskede kvalitet og få styr på alle former for digitale registreringsopgaver – ikke kun kvalitetsstyring, men også fx arbejdsmiljø eller generelle tilsynsopgaver.

Formular- og registreringssystem til kvalitetsopfølgning

Improvento Qreg er et brugervenligt, webbaseret formular- og registreringssystem, hvor I kan designe jeres egne formularer, der passer til lige præcis den kvalitetsopfølgning, I ønsker at foretage – det kan fx være afvigelser, reklamationer, forbedringsforslag, audit, tilsyn, tjeklister samt korrigerende og forebyggende handlinger.

Vores software er enkel og brugervenlig både for den, der opretter formularer og efterbehandler dem, og for slutbrugeren, som let kan foretage registreringer i systemet fra sin pc eller mobile enhed.

Kvalitetsledelse bliver nemmere med visuelle registreringer

Med en løbende opfølgning på jeres kvalitetsarbejde og kvalitetsledelse vokser mængden af informationer, og det bliver svært at bevare overblikket. Improvento Qreg tilbyder real time visualisering af data og sammenhænge. Mønstre og tendenser træder nu klart frem og giver jer langt bedre mulighed for at træffe de rigtige beslutninger og rent faktisk handle på jeres data.

I kan følge udvalgte KPI’er online direkte fra personlige dashboads, hvor I får overblik over afvigelser og andre vitale informationer, der understøtter en løbende forbedringsproces for jeres kvalitet.

Effektiv ledelsesinformation gennem fleksible rapporter

Det er hurtigt og enkelt at lave rapporter i Improvento Qreg. I udarbejder et overordnet resumé med jeres konklusioner og kommenterer direkte på de enkelte grafer. Til slut danner I den samlede rapport som et PDF-dokument med forside, indholdsfortegnelse og kommenterede grafer.

Referencer

2019-08-06T10:19:15+01:00

Region Midt

De 30.000 medarbejdere på hospitalerne i Region Midtjylland bruger Improventos kvalitetsløsning under navnet Kvalitetsløsningen e-dok til at dokumentere, standardisere og forbedre deres daglige rutiner for at sikre et ensartet kvalitetsniveau i patientbehandlingen. Læs mere.

2019-08-06T10:25:39+01:00

Region Hovedstaden

38.000 medarbejdere på hospitalerne i Region Hovedstaden anvender Improventos kvalitetsløsning under navnet Kvalitetsløsningen VIP til at håndtere procedurer, guidelines og instruktioner, samt lette processen med at gennemgå og godkende kvalitetsdokumenter. Læs mere.

Kontakt

Jon Eriksen
Senior Project Manager

Mail jon.eriksen@improvento.com
Telefon +45 2510 2301

Kontakt

Jon Eriksen
Software til kvalitetsopfølgning