Mangfoldighed og et godt læringsmiljø mellem kollegaer skaber stærke resultater

Hos Improvento tror vi på, at mangfoldighed på arbejdspladsen og i teams er vigtigt for at skabe stærke resultater – for det har vi gode erfaringer med. For os er mangfoldighed en vigtig ressource, der bidrager til udvikling og succes – både for virksomheden og kollegaskabet, men også for den enkelte medarbejder.

”For en organisation er det altid sundt og udviklende at have kollegaer, som ikke lige kommer fra det samme sted som én selv” fastslår Improvento CEO Anette Irene Algreen. ”For mig personlig er det en stor tilfredsstillelse at kunne være med til at give én af de unge, som har en ekstra udfordring en mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet og udvikle sig selv personligt.”

Derfor sætter vi hos Improvento stor pris på, når vi får lov til at have medarbejdere, der bidrager til mangfoldigheden og dermed vidensbanken i virksomheden.

En af disse medarbejdere er Asbjørn. Siden marts 2020 har vi haft fornøjelsen af at have Asbjørn som praktikant her hos Improvento. Asbjørn er pt på 6. semester af sin IT-faglige uddannelse og er et værdifuldt talent for os at have med på holdet. Hos Improvento indgår han nemlig i vores udviklingsteam, med fokus på at videreudvikle og forme Quality Suite. Her deler han ud af sin faglige viden fra uddannelsen hos AspIT, samtidig med, at han får faglig sparring og lærer nye ting. Et værdifuldt samarbejde, der bidrager til at styrke Asbjørns kompetencer og muligheder i erhvervslivet.

”Det bedste ved at være i praktik hos Improvento har været at komme ud på en arbejdsplads, hvor folk er meget imødekommende.” fortæller Asbjørn til AspIT.

Anette tilføjer om samarbejdet, at: det er sundt for os at tænke på, hvordan skal vi involvere Asbjørn, så vi får mest muligt ud af samarbejdet og samtidig tager hensyn til hans udgangspunkt.”

Vi er meget glade for at Asbjørn har lyst til at bruge sin tid og sine stærke kompetencer hos Improvento. ”Improvento har fået en god kollega og en medarbejder, som både er meget dygtig og samtidig super motiveret for den faglige del og interesseret i at opnå et godt samarbejde. Asbjørn nyder stor respekt ved kollegaer, både pga. hans personlighed og pga. hans dygtighed.” udtaler Anette Irene Algreen, CEO. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Asbjørn og AspIT.

Udarbejdet i samarbejde med AspIT, læs mere om AspIT her.

AspIT er en erhvervsrettet IT-uddannelse for personer med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller lignende særlige behov. AspIT arbejder for at styrke læringsmiljøet, trygheden og værdifølelsen for deres elever. En del af uddannelsen består af en virksomhedspraktik, som foregår i stærkt samarbejde mellem AspIT, eleven og arbejdspladsen.