Cookie- og privatlivspolitik

Introduktion

Improvento A/S behandler persondata og har derfor vedtaget denne cookie- og privatlivspolitik, der beskriver, hvordan vi behandler dine data. Hvis du har spørgsmål til behandling af dine persondata eller vil gøre brug af dine rettigheder, som er beskrevet nedenfor, er du velkommen til at kontakte os.

Anvendelse og opbevaring af indsamlede data

Formål med indsamling

Formålene med indsamling af oplysninger er:

  • Optimering af vores digitale løsninger;
  • Mulighed for at modtage nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale;
  • Mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer m.m.;
  • Administration af kunder og leverandører;
  • Kommunikation i forbindelse med forespørgsler;
  • Gennemføre ordrer, ordrebehandling og kommunikation i forbindelse hermed.

Retsgrundlag for indsamling

Når vi indsamler og behandler personlige oplysninger hos Improvento, sikrer vi os, at databehandlingen foregår på sikker og lovlig vis. Dine data behandles af følgende årsager:

  • Behandlingen er nødvendig for at overholde eller indgå en kontrakt;
  • Behandlingen er nødvendig for at overholde lovgivningen;
  • Der er givet samtykke til behandlingen;
  • Behandlingen er nødvendig for, at vi hos Improvento kan forfølge en legitim interesse.

Opbevaring

Oplysningerne opbevares utilgængeligt for uvedkommende og kun i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen. Vi sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Cookies

Websitet anvender cookies, hvilket er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Her er oversigten over hjemmesidens brug af cookies:

Nødvendige cookies

Disse cookies bruges til at aktivere grundlæggende funktioner på hjemmesiden. Uden disse cookies kan man risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt.

Præference-cookies

Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på hjemmesiden. Det er f.eks. valgte præferencer som gør navigation enklere.

Statistik-cookies

Disse cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger. Disse data kan blandt andet bruges til at forbedre hjemmesidens design og brugervenlighed.

Marketing-cookies

Disse cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

Træk dit samtykke tilbage

Ændring af dit samtykke

Sikkerhed

Som dataansvarlig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. For at beskytte dine persondata bedst muligt vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine rettigheder negativt.

Vi har truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forebygge, at dine oplysninger bliver slettet, offentliggjort, ændret, går tabt, misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab eller på anden vis behandles i strid med lovgivningen. Disse foranstaltninger indebærer en række interne regler for behandling af fortrolige data, herunder fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de medarbejdere, der behandler følsomme persondata. Der foretages løbende kontroller gennem logning og tilsyn. Vi tager løbende backup af vores datasæt, samt beskytter dine data med kryptering. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Videregivelse af oplysninger

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data for at overholde en retslig forpligtelse.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet, end hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for os, og vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, hvis vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet

Hvis du mener, at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige eller forkerte, har du ret til at få dem berigtiget. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes, så retter vi oplysningerne hurtigst muligt.

Du har retten til at blive glemt

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet, hvis de ikke længere er nødvendige, du trækker dit samtykke tilbage eller gør indsigelse mod behandlingen.

Du har ret til at få behandlingen begrænset

Du kan få behandling af dine personoplysninger begrænset, hvis du mener, at de personoplysninger, som vi behandler om dig, er ukorrekte, behandlingen er ulovlig eller du har gjort indsigelse mod behandlingen.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis du har givet samtykke for vores behandling af dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Når du henvender dig med en anmodning om at få indblik i, få rettet, slettet eller begrænset behandlingen af dine persondata, undersøger vi, om det er muligt, og gennemfører i så fald de nødvendige tiltag. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt, dog senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Klager

Du har retten til at klage over Improventos behandling af dine data, hvilket du kan gøre ved at rette henvendelse til Datatilsynet. Du kan finde flere informationer på www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Anette Irene Algreen
CVR: 29310750
Adresse: Vestre Kongevej 4C, 8260 Viby J
Telefonnr.: +45 7020 5636
Mail: info@improvento.com
Website: www.improvento.com

Jon Eriksen, Senior Project Manager
Privatlivspolitik GDPR risici evaluering
Henrik Ærø, Seniorkonsulent