Professionel kompetenceudvikling i et stærkt, fagligt miljø 2017-06-20T13:20:54+01:00

Professionel kompetenceudvikling i et stærkt, fagligt miljø

Uanset om I er en lille eller stor kommune, er det jeres ansvar at sikre, at I har de fornødne kompetencer til at gennemføre borgernære sundhedsforløb af ensartet, høj kvalitet – enten kompetencer I selv råder over internt i kommunen, eller kompetencer I har adgang til via samarbejde med andre kommuner.

Et kvalificeret og faktuelt beslutningsgrundlag

Kvalitet i de kommunale sundhedsydelser fordrer et stærkt, fagligt miljø med systematisk og løbende, professionel kompetenceudvikling hos de medarbejdergrupper, der indgår i arbejdet med de enkelte borgerforløb. Improventos kompetenceløsning giver jer et kvalificeret og faktuelt beslutningsgrundlag til at vurdere og beslutte, i hvilket omfang der er overensstemmelse mellem jeres sundhedsfaglige kompetence-kapacitet og jeres sundhedsydelser.

Kompetencekapacitet på hvert enkelt specialområde

Vi hjælper jer med at sikre, at I på hver enkelt specialområde kan matche de faglige opgaver med medarbejdernes kompetencer. Vores løsning giver jer en ensartet definition og struktur af jeres kompetencer, og et ensartet overblik over hvilke medarbejdere eller medarbejdergrupper der besidder de givne kompetencer i form af praktiske erfaringer og faglig viden – og på hvilket niveau.

Et samarbejdende sundhedsvæsen med stærke kompetencer

Med vores kompetence-løsning kan I understøtte et samarbejdende sundhedsvæsen, som på ledelsesniveau kender hinandens kompetencer og kan udnytte dem, eksempelvis i forhold til:

  • KL’s Kronikerstrategi, herunder bl.a. faglige retningslinjer for en række sygdomme og en vurdering af rammerne for opkvalificering af medarbejdergruppen i kommunerne, så de sundhedsfaglige kompetencer svarer til opgaverne.
  • Inden for demens-området skal det sikres, at kommunerne kan styrke kompetencerne blandt det kommunale pleje- og træningspersonale til opsporing af tidligere tegn på demens såvel som styrkede kompetencer til pleje og rehabilitering.
  • Kræftplan IV bør sikre en opkvalificering af medarbejdere i kommunerne, så de sundhedsfaglige kompetencer svarer til opgaverne.

Kontakt

Jan Brinck
Administrerende direktør og ejer

Mail jan.brinck​@improvento.com
Telefon +45 2510 2314

It-løsninger til regioner - kompetencestyring og kvalitetsstyring