Dokumentstyring

Vores modul til dokumentstyring sørger for, at din organisation kan digitalisere alle dokumenter ét sted og give samtlige faggrupper adgang. Modulet kan fx anvendes til kvalitetsdokumentation, håndbøger, vejledninger, politikker, retningslinjer og instrukser.

Med tilgængelige og opdaterede informationer kan alle i din organisation sikre bedre kvalitet.

Enkel oprettelse, godkendelse og udgivelse

Effektiv dokumentstyring kræver, at du har en enkel procedure for at digitalisere dine dokumenter. Derfor har vi sørget for, at du hurtigt kan oprette en kladde, tilføje bilag og sende den videre til godkendelse og udgivelse.

Stærk søgefunktion

Med avanceret sprogteknologi gør vi det nemt og hurtigt at finde de ønskede procedurer. Søgefunktionen indeholder fuldtekstsøgning, ligesom den medtager synonymer og tager højde for stavefejl.

Flere indgange til procedurer

Har du brug for en hurtig genvej, kan du gemme dine mest anvendte procedurer som favoritter, vælge dit arbejdsområde for at finde dét, der gælder for dig, eller tegne abonnementer, så du let kan holde dig opdateret på nyt indhold.

Automatisk versions- og revisionsstyring

Versionsstyring sørger for, at det altid kun er den gældende version, der er tilgængelig for slutbrugerne, og skal versionen revideres, sendes der automatisk en advisering ud. På den måde kan du trygt stole på den information, som du finder.

Videndeling mellem afdelinger

Med vores dokumentstyringsmodul kan forskellige afdelinger let og hurtigt dele procedurer, og med mulighed for lokal tilpasning er de målrettet den enkelte medarbejder. På den måde minimeres antallet af procedurer, og vi sparer dig for ressourcer på oprettelse, godkendelse, distribution og ajourføring.

Målrettet information

Medarbejderne får som udgangspunkt kun procedurer, som de skal følge. Det betyder færre informationer at forholde sig til og større overblik. Skifter medarbejderen afdeling, ændres indholdet automatisk.

Træning i ny praksis

Skal nye arbejdsgange ind under huden, kræver det øvelse. Vi tilbyder funktionalitet, der sikrer, at berørte medarbejdere får mulighed for at træne, inden proceduren bliver synlig for alle.

Dokumentation for ny arbejdsgang

Med en læsekvittering får du vished om, at slutbrugeren har læst dokumentet og er klar til at efterleve den nye eller reviderede arbejdsgang i overensstemmelse med de gældende kvalitetskrav.

Dokumentation for compliance

For at dokumentere efterlevelse af kvalitetskrav og skabe tillid til din organisations ydelser, understøtter vores dokumentstyringsmodul akkreditering og certificering efter gængse standarder, bl.a. ISO 9001, HACCP og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Kontakt Jon for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer.

Jon Eriksen
Senior Project Manager

jon.eriksen@improvento.com

+45 2510 2301

Jon Eriksen, Senior Project Manager Quality Suite
Vi er leverandør på en SKI-rammeaftale og kan levere Quality Suite på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som leverandør lever vi op til en række minimumskriterier inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar.

Referencer