Project Description

Proaktiv registrering af afvigelser øger kvaliteten på Hospitalsenheden Vest

Klinisk Biokemisk Afdeling leverer hvert år millioner af analysesvar. Det er afgørende, at analysesvarene er af høj kvalitet, og at man kan reagere hurtigt og proaktivt på eventuelle afvigelser. Med Qreg har personalet fået et smidig værktøj, der er nemt og effektivt at anvende i en travl hverdag.

I Klinisk Biokemisk Afdeling, der hører under Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland, arbejder man meget fokuseret med registrering af det daglige arbejde. Det gælder alt fra blodprøver til arbejdsgange, som registreres og analyseres for hele tiden at optimere kvalitet og arbejdsgange.

“De høje krav til styring og registrering kommer ikke kun eksternt fra. Det er i høj grad også en del af vore egne krav til, hvordan vi ønsker at arbejde med vore data. Falder kvaliteten i vores arbejde, er de millioner af analysesvar, som vi årligt leverer, ikke meget værd,” fortæller Bente Fruergaard, sekretær for afdelingsledelsen i Klinisk Biokemisk Afdeling.

Hurtig korrektion af afvigelser fanger problemerne i opløbet

Særligt afvigelsesregistrering er et stort fokusområde i afdelingen. Afvigelserne kan være mange og omfatter alt fra dårlige nåle og forkert prøvemateriale til hyppigt forekommende skader. Med en omhyggelig og effektiv afvigelsesregistrering kan personalet ikke kun reagere hurtigt og med den rigtige løsning, registreringerne hjælper også personalet med at spotte tendenser og dermed fange problemerne i opløbet.

Nemt at anvende i en travl hverdag

Med godt 700 registreringer om året er det vigtigt, at registrerings-værktøjet er nemt at anvende og let at trække data ud fra, fortæller Bente Fruergaard: ”Systemet er meget brugervenligt, og alle medarbejdere opretter selv afvigelser i systemet.”

Registrering af afvigelser er ikke den eneste mulighed for at arbejde med kvalitetsforbedringer. Afdelingen benytter sig også af andre muligheder for at registrere og bearbejde oplysninger i forbindelse med kvalitetsarbejdet i afdelingen. Personalet definerer selv de formulartyper, der er behov for, fx forbedringsforslag, risikovurderinger og klager.

Proaktiv tilgang til kvalitetsarbejdet

Også hvad angår rapporteringsmuligheder er Qreg et fleksibelt værktøj at arbejde med. Klinisk Biokemisk Afdeling kan vælge mellem flere former for rapportering – det kan være som udtræk i rapporter eller visualiseret på skærmen i et dashboard, hvor afdelingen har defineret en række forskellige grafer. Graferne giver et relevant og aktuelt overblik, så der kan reageres hurtigt i forhold til eventuelle tendenser på afvigelser.

Udtræk af data med et tryk på en knap

Netop behovet for at kunne visualisere data var en af de tungtvejende grunde til at skifte fra det tidligere system. En anden vigtig grund til at skifte system var ønsket om at få et system med flere muligheder, bl.a. den fleksible opbygning af rapportskabeloner.

“Den store forskel fra vores tidligere system og Qreg, som vi har i dag, er i udtrækningen af data. Tidligere var vi afhængige af en håndfuld specialister, der skulle overføre data til et regneark og dernæst visualisere dem for os. I dag klarer vi det med et tryk på en knap! Nu har flere adgang til data – hurtigere,” fortæller Bente Fruergaard om fordelene ved at have skiftet til Qreg.

Effektiv overgang fra gammel løsning til ny

Klinisk Biokemisk Afdeling udskiftede i 2005 den gamle, elektroniske version af Afvigelsesregistreringen med den nuværende løsning Qreg.

Qreg blev derfor fra starten opbygget med registreringerne tilbage fra 2005, og alle afvigelsesregistreringer blev konverteret ind i det nye system. Det betød, at løsningen skabte værdi allerede fra dag et, den blev taget i brug. Og faktisk har Qreg vist sig så nemt at konfigurere, er man nu også er begyndt at anvende Qreg til it-dokumentation og it-opgaver.

Download case

Om Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest består af 3.800 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet. Organisatorisk består Hospitalsenheden Vest af 14 kliniske afdelinger, fem kliniske serviceafdelinger og to serviceafdelinger.

Hospitalsenheden Vest er nærhospital for henved 300.000 borgere, råder over 441 sengepladser og har et samlet driftsbudget på 2,1 mia. kr.

Kontakt

Anette Irene Algreen
Administrerende direktør 

Mail anette.algreen@improvento.com
Telefon +45 4097 3811

Kontakt

Anette Irene Algreen
It-løsninger til regioner - kompetencestyring og kvalitetsstyring