Project Description

Har du brug for hjælp til ISAE 3000? Improvento har hjulpet Mindworking gennem nåleøjet med en erklæring uden forbehold

En ISAE 3000 revisorerklæring kræver både stor viden og fast styring og fokus. Men mange virksomheder mangler dedikerede ressourcer til at varetage opgaven. Her kan Improvento træde til. Vi har hjulpet Mindworking med at få en ISAE 3000 erklæring og implementeret kvalitetsstyringsløsningen, Improvento Quality Suite, til understøttelse af proces- og dokumentationsarbejdet.

Med en revisorerklæring efter standarden ISAE 3000 har du som kunde dokumentation fra en tredjepart for, at vi lever op til databeskyttelsesforordningen på alle vores ydelser. Det betyder, at I ikke selv skal stå for tidskrævende tilsyn i forbindelse med databehandleraftaler, og at I er sikre på, at vi behandler jeres data forsvarligt.

Faglig viden og styring

Flere og flere kunder stiller krav til deres leverandører om informationssikkerhed. Det er også tilfældet for softwarevirksomheden Mindworking.

”Uden Improvento havde vi ikke fået erklæringen. Så enkelt kan det siges. De har ført taktstokken og været knivskarpe til at stille spørgsmål og berige vores processer og dokumentation”, siger Dich Stoffer, CFO hos Mindworking.

Improvento har selv været igennem processen med at få en ISAE 3000 revisorerklæring og ved præcis, hvad der skal til. Derfor har Improvento ydet faglig sparring i forhold til, hvordan Mindworking forholder sig til de forskellige elementer af databeskyttelsesforordningen. Udover faglig sparring har Improvento med en kontinuerlig og struktureret arbejdsmetode drevet projektet fra start til slut, ligesom vi har haft tæt og god dialog med revisionsselskabet, der fører tilsyn, REVI-IT.

”Mindworking er en spændende virksomhed med nogle dejlige mennesker at samarbejde med. Der har været teamwork fra dag 1, og det er også en forudsætning for at nå frem til at få en ISAE 3000 revisionserklæring i hus. Vi anvender Improventos værktøj, og det booster processen og fastholdelse af compliance kolossalt. Samtidigt er vi også selv blevet inspireret af samarbejdet til at optimere egne processer og dokumentationer”, udtaler Anette Algreen, CEO hos Improvento.

Også Dich Stoffer fra Mindworking fremhæver det gode samarbejde.

”Vi er blevet mødt af et hold yderst behagelige og kompetente konsulenter, der er gået ind i projektet med et stort engagement og en god forståelse for vores virksomhed. Det har skabt en positiv ånd omkring projektet – og det havde vi brug for”.

Effektiv it-understøttelse

Målet med arbejdet er ikke blot at opnå compliance i forhold til kravene, men at forblive compliant. Det kræver effektiv og fremtidssikret understøttelse. Til understøttelse bruger Mindworking derfor Improventos softwareløsning, Compliance Manager, som bygger på kvalitetsstyringsløsningen Quality Suite. Heri vedligeholder Mindworking deres digitale håndbog, opdaterer logbogen, anvender funktionen til change management, sikrer ledelsesinformation via et dashboard og får notifikationer om tilbagevendende opgaver. Løsningen har bidraget til, at Mindworking er kommet effektivt igennem de vigtige skridt mod at få ISAE 3000 revisorerklæringen.

”Det sparer meget tid at have en dedikeret løsning. Det er en gamechanger for os. Her er alt dokumenteret og logget, så det er tilgængeligt for alle”, fortæller Dich Stoffer om deres version af Compliance Manager kaldet MindManager.

Med både faglig konsulentbistand og effektiv it-understøttelse er det lykkedes Mindworking at få et stempel uden forbehold.

Vil du vide mere?

Kræver jeres kunder, at I har et ISAE 3000 stempel, eller ønsker I selv at garantere troværdighed og sikkerhed overfor interessenter og potentielle kunder? Improvento har kompetencerne til at hjælpe jer godt i mål. Vil I vide mere, er I meget velkomne til at kontakte Anette Algreen, CEO, på +45 4097 3811 eller anette.algreen@improvento.com.