Project Description

Kvalitetsledelse helt fra scratch

I Miljøenheden hos Center for Regional Udvikling (CRU) havde de brug for en løsning til at sætte instrukser og arbejdsgange i system. Hver dag arbejder de for at sikre, at grundvand, vandmiljø og sundhed er beskyttet mod jordforurening, hvilket er en lovbunden opgave. Derfor er det yderst vigtigt, at sagsbehandlingen altid er korrekt og ensartet for at sikre borgernes retssikkerhed.

Men for enhedens 100 medarbejdere var der tidligere meget spildtid forbundet med at lede efter vigtige og opdaterede instrukser i skuffer og på forskellige drev. Det betød også, at det var svært at sikre et tilfredsstillende kvalitetsniveau for sagsbehandlingen, og identificere hvor de kunne forbedre deres arbejdsgange.

”Vi startede helt fra scratch,” siger kvalitetskoordinatorerne hos CRU, Annie Wejhe Simonsen og Camilla Blankholm. ”Det var frustrerende for vores medarbejdere at lede efter instrukser. Nogle af processerne var heller ikke beskrevet, og det gjorde det besværligt.” siger de to kvalitetskoordinatorer. Men det ændrede sig med implementering af kvalitetsledelsessystemet Quality Suite.

Kvalitet for borgere og medarbejdere

Med Quality Suite har CRU både et modul til dokumentstyring og ét til registrering. På den måde er medarbejderne altid understøttet med opdaterede instrukser lige ved hånden, så alle medarbejderne har adgang til den samme viden. Samtidig sørger registreringsmodulet for overblik over kvaliteten af deres sagsbehandling. Dét giver borgerne en sikkerhed for, at alle sagerne lever op til det samme kvalitetsniveau.

Hver dag sender CRU mange afgørelser ud, som skal beskytte grundvand og vandmiljø, samt sikre sundhed imod jordforurening, og her er det essentielt at borgernes retssikkerhed er i top.

Center for Regional Udvikling (CRU) består af fire enheder, der arbejder for en innovativ og grøn metropol i Region Hovedstaden. Miljøenhedens 100 medarbejdere løser hver dag opgaver, som skal være med til at sikre et grønnere og renere miljø. Det gør de blandt andet ved at sikre grundvandet, udvikle nye jordforureningsmetoder bedre ressourceforbrug samt reducere klimabelastningen.

”Det er en af de vigtigste grunde til at have et kvalitetsledelsessystem. Samtidig med at vi sikrer rent grundvand, skal vi tage hensyn til de borgere, der modtager afgørelserne. Sagsbehandlingen skal foregå lige for alle sager, og det kan vi sikre med kvalitetsledelsessystemet.” siger Annie.

En hjælpende hånd med kvalitetsledelse

Kvalitetskoordinatorerne hører også fra nye medarbejdere, at løsningen gør det lettere for dem at komme i gang med deres nye arbejdsopgaver.

”Det betyder at man både kan føle sig godt taget imod af sine kollegaer, men også af et system, som gør det lettere at blive oplært,” siger Camilla

Ifølge Annie og Camilla er kvalitetsledelsessystemet nemt at bruge, og der er altid hjælp at hente: ”Vi føler virkelig, at vi er kunder og bliver værdsat. Hvis man finder et problem eller ønsker en anden løsning, bliver man altid mødt af venlighed og imødekommenhed i et sprog, som alle kan forstå.”