Project Description

e-Dok til kvalitetsstyring sikrer patienterne i Region Midtjylland ensartet behandling af høj kvalitet

Region Midtjylland ønsker at tilbyde sine 1,2 mio. indbyggere den samme, høje kvalitet i behandlingen på alle regionens hospitaler. Med Quality Suite til kvalitetsstyring, som hos Region Midtjylland er døbt e-Dok, kan personalet arbejde ud fra de samme politikker, retningslinjer og instrukser i hele regionen.

Region Midtjylland ønsker, at patienter i hele regionen modtager den samme behandling, uanset hvilket hospital, de bliver behandlet på.  Det er en ambition, der lyder simpel, men som kan være ganske kompliceret og voldsomt ressourcekrævende at efterleve i praksis – medmindre man har den rette it-understøttelse til opgaven.

Kvalitetsstyring helt ud i klinikken

Med kvalitetsstyringsløsningen Improvento DMS har Region Midtjylland fået en skræddersyet løsning, som anvendes på daglig basis af mere end 30.000 medarbejdere på regionens hospitaler.

”Det er vores ansvar at sikre, at regionernes 1,2 millioner indbyggere oplever samme høje kvalitet uanset hvilket hospital, de er i behandling hos. Med Improvento DMS har vi det rette værktøj,” fastslår Hans Peder Graversen, Overlæge, Region Midtjylland.

Kvalitetsstyringsløsningen, som hos Region Midtjylland er døbt e-dok, er et effektivt værktøj til at vedligeholde politikker, retningslinjer og instrukser fra centralt hold og distribuere dem, ikke bare ud på de enkelte hospitaler i regionen, men helt ud til den enkelte medarbejder i klinikken.

Opdaterede og godkendte kvalitetsdokumenter

Det er ikke kun den omkostningseffektive distribution af retningslinjer og instrukser, som Region Midtjylland drager nytte af i hverdagen.

Også vedligeholdelsen af de mange kvalitetsdokumenter, fx i form af løbende opdateringer og forbedringer, er blevet langt mere effektiv. Brugerne af kvalitetsstyringssystemet er inddelt i forskellige grupper med særlige rettigheder til at redigere og godkende dokumenter. Det indbyggede flow til styring af godkendelsesprocessen er med til at sikre, at personalet udelukkende har adgang til opdaterede og godkendte vejledninger og instrukser.

Nemt at komme i gang – og nemt at komme videre

Med en skræddersyet kvalitetsstyringsløsning som DMS kan personalet på hospitalet koncentrere sig om at løse deres daglige opgaver – i stedet for at spilde tiden på it.

DMS er en cloud-løsning baseret på en web-platform, der er tilgængelig 24/7 fra alle nyere browsere og apps til iOS og Android. DMS leveres som ‘Software as a Service’ (SaaS), hvor Improvento er ansvarlig for den daglige drift og for at udbyde og afholde kurser, så nyansatte kommer godt i gang.

Understøtter en forbedringskultur

Den smidige tilgang til at arbejde med kvalitetsstyring på hospitalerne i Region Midtjylland betyder, at det er nemt og ligetil at dokumentere, standardisere og forbedre de daglige rutiner for de mere end 30.000 medarbejdere på regionens hospitaler, som anvender e-dok i deres daglige arbejde.

Med adgang til de samme, veldokumenterede informationer om korrekt behandling kan personalet dermed bruge e-dok som et redskab til at sikre, at patienterne oplever samme høje kvalitet i behandlingen, uanset hvilket hospital de er indlagt på.

Download case

Om Region Midtjylland

Region Midtjylland er landets næststørste region befolkningsmæssigt med en befolkning på knap 1,3 mio.  Regionen er en administrativ enhed med hovedansvaret for sundhedsvæsenet, regional udvikling og drift af en række sociale institutioner i Midtjylland.

Region Midtjylland har samlet sine hospitalsaktiviteter i fem hospitalsenheder, struktureret omkring hospitaler med akutfunktioner: Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Horsens.

Kontakt

Jon Eriksen
Senior Project Manager

Mail jon.eriksen@improvento.com
Telefon +45 2510 2301

Kontakt

Jon Eriksen