Project Description

Styr på kompetencerne i Region Midtjyllands it-afdeling

It-afdelingen i Region Midtjylland har styr på kompetencerne og efteruddannelsen.

I en hastigt skiftende verden med høje krav til medarbejderkompetencer og struktureret kompetenceudvikling har Region Midtjyllands it-afdeling valgt at sætte kompetence og efteruddannelse i system med Improvento HRM.

Samtidig med at efteruddannelsen er sat i internt system, er samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne ligeledes systematiseret. Ved at vide præcist hvilke efteruddannelseskurser, der er behov for, kan samarbejdet med udbyderne af uddannelsen optimeres for begge parter. Mere præcise og målrettede kurser for kunden og fyldte kurser for udbyderen.

Uddannelses- og karriereplaner for den enkelte kan endvidere udbygges med godkendte erhvervsuddannelsesforløb, så man som medarbejder kan tage f.eks. diplomuddannelse med merit på de områder, hvor man har dokumenteret erhvervserfaring via sin arbejdsgiver.

Læs hvad Magasinet HK Samdata har skrevet.

Kontakt

Anette Irene Algreen
Administrerende direktør 

Mail anette.algreen@improvento.com
Telefon +45 4097 3811

Kontakt

Anette Irene Algreen
It-løsninger til regioner - kompetencestyring og kvalitetsstyring