Project Description

Den rigtige kvalitet kræver præcision

I Laboratorieverdenen har de en lang tradition for at lave udførlige beskrivelser af deres arbejde. De skal være præcise, og intet må være overladt til tilfældighederne. Det er her e-Dok kommer ind i billedet. I Region Midtjyllands afdeling for blodprøver og biokemi ved Aarhus Universitetshospital bruger de 350 medarbejdere kvalitetsstyringssystemet e-Dok til at være med til at sikre, at de leverer den helt rigtige kvalitet hver dag.

Hvis vi skal blande 1 ml af noget med 2 ml af noget andet i en bestemt rækkefølge, er det vigtigt, at det bliver gjort på den måde, der er beskrevet. Det kan ikke nytte noget, at man gør det forskelligt hver gang, ” siger Lene Bisgaard, der er kvalitetsleder ved Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital i Region Midtjylland.

For at sikre at alle har adgang til de korrekte retningslinjer og har et overblik over hvordan kvaliteten af deres arbejde sikres, bruger de kvalitetsstyringssystemet e-Dok.

e-Dok er Region Midtjyllands version af kvalitetsstyringsløsningen Quality Suite, som sørger for at medarbejderne altid har adgang til valid information i form af politikker, retningslinjer og instrukser.

Alle procedurer ét sted

Med mere end 2.000 dokumenter er Blodprøver og Biokemi en af de afdelinger i Region Midtjylland, der har flest retningslinjer og procedurer, som de skal bruge hver dag. Langt de fleste dokumenter er udarbejdet lokalt af afdelingen. Der anvendes dog også overordnede regionale retningslinjer, hvor afdelingen får besked gennem e-Dok, så de kan holde sig opdaterede:

”Når vi selv eller regionen har udarbejdet nye retningslinjer eller revideret eksisterende, kan vi hurtigt orientere medarbejderne om retningslinjen eller ændringen, og dermed er e-Dok et vigtigt redskab i implementeringen af retningslinjer hos os”, siger Lene Bisgaard og forsætter: ”Det betyder jo, at vi har alle vores procedurer og retningslinjer beskrevet og samlet ét sted, så vi altid kan finde de rette instrukser,” siger Lene Bisgaard.

Men det er ikke kun vigtigt for afdelingen, at de altid har adgang til den korrekte information – det har også betydning for borgerne: ”e-Dok er et af midlerne til at sikre patientsikkerhed. For det er afgørende, at vi får det rigtige resultat til den rigtige patient med den kvalitet, der er nødvendig, ” siger kvalitetslederen.

En kilde til læring

I e-Doks registreringsmodul kan afdelingen registrere klager og afvigelser, så kan de identificere, hvor der er brug for forbedringsforslag til arbejdsgangene. Hvis en medarbejder observerer, at noget ikke er gjort helt korrekt, registrerer de det i e-Dok.

Det er vigtigt for vores læring. Der kan jo ske fejl, og med e-Dok kan beskrivelsen af disse fejl let sendes videre til en fagligt ansvarlig, som vurderer, hvordan man korrigerer for, at det ikke sker igen”.

For at sikre e-Dok altid understøtter medarbejdernes arbejde, har afdelingen tæt kontakt med Improvento, og den forbindelse er vigtig for kvalitetslederen:

Hvis vi opdager, at vi har et behov, som e-Dok kan hjælpe os med, er Improvento meget lydhøre for udviklingsforslag. For det er vigtigt at få de brugere involveret, som har fingrene nede i suppen” siger Lene Bisgaard og fortsætter, ”man skal optimere, når man ved, hvad der er brug for i praksis.”