Project Description

Kvalitetssikring er et fælles ansvar på Opvågningsafsnittet på Regionshospitalet Randers

På Opvågningsafsnittet hos Regionshospitalet Randers arbejdes der dagligt på at sikre en optimal og ensartet kvalitet i behandling af patienterne, når de vågner op efter en operation. Afdelingen er blot et enkelt led i processen fra indlæggelse, operation og udskrivelse. Derfor er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem information og retningslinjer både internt på afdelingen, men også på tværs af afdelinger.

For at sikre, at patienterne bliver mødt af en ensartet kvalitet med høj standard gennem hele deres forløb, benytter medarbejderne på Opvågningsafsnittet kvalitetsstyringssystemet e-Dok – ligesom man gør på resten af regionshospitalet.

Vores sygepleje og kvalitet er beskrevet og defineret i vores e-Dok. Her står præcist, hvordan man skal gøre, og hvad vi sammen har vedtaget, er den gode kvalitet” fortæller sygeplejerske Lene Norup, som er Opvågningssygeplejerske med ansvar for at opdatere og redigere afdelingens samling af dokumenter i e-Dok. Et arbejde der må varetages ofte, da udviklingen går hurtigt. Her er e-Dok en fantastisk hjælp.

e-Dok er Region Midtjyllands version af kvalitetsstyringsløsningen Quality Suite, som sørger for at medarbejderne altid har adgang til valid information i form af politikker, retningslinjer og instrukser.

Nemmere kvalitetsstyring med e-Dok

I e-Dok kan sygeplejerskerne på afdelingen nemt og overskueligt finde den viden og information, de skal bruge for at yde god sygepleje til patienterne. Samtidigt kan de sikre, at opdateret materiale indenfor alle indgreb er tilgængeligt for alle de ansatte, så de har styr på de gældende retningslinjer.

Det er en stærk kvalitetssikring, at vi har e-Dok,” mener Lene Norup. Som e-Dok redaktør, og med opbakning fra afdelingsleder sørger hun for at indsamle, opdatere og synliggøre den information, som afdelingen har behov for til at løse deres arbejdsopgaver og værne om den høje standard. Et arbejde som man ikke bør være alene om.

Kvalitet er en fælles opgave,” forklarer hun. ”Vores kvalitetsdokumenter bliver præcist så gode og opdaterede som vi som personale sammen gør dem til.” Med e-Dok er det blevet nemmere at være fælles om at sikre kvaliteten, understreger Lene Norup, som med e-Dok fik mulighed for at lave sin egen model til at opbygge afdelingens interne e-Dok, da løsningen blev implementeret for snart 13 år siden.

Ensartet kvalitet i døgndrift

Netop fordi medarbejderne på regionshospitalet i Randers er fælles om at sikre kvaliteten, er det vigtigt, at de er enige om, hvad kvalitet er. For kvalitet i patientbehandlingen afspejler et værdisæt, veldefinerede handlinger, kommunikation, patientsikkerhed mm.

Kvalitet er sådan som jeg selv gerne vil passes, mødes og behandles – det er det, jeg vil sige er kvalitet,” forklarer Lene Norup.

Med e-Dok som hjælpemiddel kan medarbejderne på afdelingen sørge for, at behandlingen og kvaliteten altid er den samme, uanset hvor og hvornår patienterne har brug for behandling. I e-Dok er både den definerede kvalitet, instrukser og retningslinjer let tilgængelige på alle tidspunkter af døgnet. Derfor mener Lene Norup også, at det ikke alene er det, at e-Dok indeholder den fælles standard for kvalitet, der definerer løsningen, men også at systemet altid er kørende uden nedbrud eller andre driftsproblemer:

Jeg kan kun sige, at e-Dok er en meget stabil løsning,” siger Lene Norup.