Referencer 2020-04-15T07:14:51+01:00
2020-06-23T13:14:03+01:00

Region Midtjylland, Biokemi og Blodprøver

”Hvis vi skal blande 1 ml af noget med 2 ml af noget andet i en bestemt rækkefølge, er det vigtigt, at det bliver gjort på den måde, der er beskrevet. Det kan ikke nytte noget, at man gør det forskelligt hver gang, ” siger Lene Bisgaard Læs mere.

2020-04-15T07:10:36+01:00

Birk TeQ

Birk TeQ havde behov for at finde en løsning til at leve op til Persondataforordningen, der matcher netop deres branche. Improvento har, i samarbejde med en række installatører, bl.a. Birk TeQ, udviklet en brancheløsning, som kan bruges af alle el-installatører i Danmark. Læs mere.

2020-04-15T07:10:30+01:00

Grundfos

I 2014 traf Grundfos et strategisk valg om at begive sig ud på en længere rejse fra tusindvis af Notes-applikationer til et setup baseret på standardiserede cloudløsninger, primært Office 365 og SAP. Målet er at skabe større sammenhæng og bedre integration. Læs mere.

2020-04-15T07:10:22+01:00

Grundfos

Siden 2015 har Grundfos været i gang med at masse-migrere 93 Domino-servere med rundt regnet 16.000 Notes-databaser. Migreringen baserer sig på fælles karakteristika i applikationsporteføljen og er en lang, strategisk rejse, som kræver, at de tager en bid af gangen. Læs mere.

2020-09-08T13:27:43+01:00

Region Midtjylland

De 30.000 medarbejdere på hospitalerne i Region Midtjylland bruger Improventos kvalitetsløsning under navnet e-Dok til at dokumentere, standardisere og forbedre deres daglige rutiner for at sikre et ensartet kvalitetsniveau i patientbehandlingen. Læs mere.

2020-04-08T12:49:29+01:00

Region Midtjylland

I en hastigt skiftende verden med høje krav til medarbejderkompetencer og struktureret kompetenceudvikling har Region Midtjyllands it-afdeling valgt at sætte kompetence og efteruddannelse i system med Improventos kompetenceløsning. Læs mere.

2019-08-06T10:25:39+01:00

Region Hovedstaden

38.000 medarbejdere på hospitalerne i Region Hovedstaden anvender Improventos kvalitetsløsning under navnet Kvalitetsløsningen VIP til at håndtere procedurer, guidelines og instruktioner, samt lette processen med at gennemgå og godkende kvalitetsdokumenter. Læs mere.

2019-08-06T10:24:34+01:00

Hospitalsenheden Vest

Det er afgørende, at de mange millioner analysesvar fra Klinisk Biokemisk Afdeling på HEV er af høj kvalitet, og at man kan reagere hurtigt og proaktivt på eventuelle afvigelser. Med Qreg har personalet fået et smidig værktøj, der er nemt og effektivt at anvende i en travl hverdag. Læs mere.