Regioner – it-løsninger til det regionale sundhedsvæsen

/Regioner – it-løsninger til det regionale sundhedsvæsen
Regioner – it-løsninger til det regionale sundhedsvæsen 2017-06-19T13:13:58+00:00

Målrettede it-løsninger højner den regionale sundhedsindsats

Improvento leverer it-løsninger til kvalitetsstyring og kompetenceudvikling til regionerne. Det er vores ambition at være en aktiv medspiller i at skabe et helt og sammenhængende, dansk sundhedsvæsen med behandlingsforløb af ensartet, høj kvalitet.

Improvento er en af Danmarks mest erfarne leverandører af løsninger til kvalitets- og kompetencestyring i den danske sundhedssektor. Med den rette it-understøttelse kan I løse jeres regionale sundhedsopgaver på en omkostningseffektiv måde. Samtidig kan I indfri de politiske krav om at øge kvaliteten i jeres sundhedsmæssige indsats og sikre, at jeres sundhedsfaglige personale har de rette kompetencer og det rette niveau af kompetencer.

It-løsning til kvalitetsstyring har 100.000 daglige brugere i regioner og kommuner

Vores løsning til kvalitetsstyring er udviklet i samarbejde med Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Viborg Kommune. Kvalitetsstyringssystemet anvendes dagligt af mere end 100.000 læger, sygeplejersker, omsorgspersoner og kvalitetsansvarlige til at sikre, at patienter og borgere får den bedst mulige behandling, pleje og omsorg. it-løsningen er designet ud fra en grundidé om at genbruge og dele viden mest muligt. Al viden ligger i en sikker database, versioneret og klar til at dele – enten internt i regionen, regioner imellem eller mellem region og kommune.

It-løsning til kompetencestyring matcher kompetencer og opgaver i regionerne

Kompetencerne hos jeres sundhedsfaglige personale skal modsvare de opgaver, der skal løses. Det sikrer patienterne de bedste forløb og resultater, samtidig med at I øger både kvaliteten og omkostningseffektiviteten i jeres samlede sundhedsindsats. Vores it-løsning til kompetencestyring er et effektivt værktøj til løbende at afdække jeres medarbejderes kompetencer og matche kompetencerne mod de foreliggende opgaver – både overordnet set og på individ- og opgaveniveau.

Mere sundhed for pengene med effektive it-løsninger

Målrettet anvendelse af it-løsninger til kvalitets- og kompetencestyring skaber mere sundhed for pengene. Vi bidrager til mere sundhed for pengene ved at udvikle løsninger af høj faglighed. Og vi bidrager til mere sundhed for pengene ved at tilbyde vores løsninger på økonomisk fordelagtige vilkår gennem vores fleksible servicekoncepter, hvor vi passer godt på jeres it-løsninger, så I kan fokusere på at passe godt på patienterne.

 

Referencer

2017-05-04T08:54:52+00:00

Region Midt

I en hastigt skiftende verden med høje krav til medarbejderkompetencer og struktureret kompetenceudvikling har Region Midtjyllands it-afdeling valgt at sætte kompetence og efteruddannelse i system med Improventos kompetenceløsning.

2017-03-08T08:54:44+00:00

Region Hovedstaden

38.000 medarbejdere på hospitalerne i Region Hovedstaden anvender Improventos kvalitetsløsning under navnet Kvalitetsløsningen VIP til at håndtere procedurer, guidelines og instruktioner, samt lette processen med at gennemgå og godkende kvalitetsdokumenter.

Kontakt

Jan Brinck
Administrerende direktør og ejer

Mail jan.brinck​@improvento.com
Telefon +45 2510 2314

It-løsninger til regioner - kompetencestyring og kvalitetsstyring