//Hvad samarbejde og fællesskab kan gøre

Hvad samarbejde og fællesskab kan gøre

Mere end 5.000 mennesker deltog i optoget, der åbnende Aarhus Kulturhovedstad 2017. Mere end 67.000 mennesker deltog i åbningsceremonien. Imponerende var det at se på fra vores kontorer, hvor vi havde udsigt til det flotte optog og den spektakulære afslutning med havnens bygninger som en oplyst baggrund.

Jeg er imponeret over, hvad og hvordan så mange mennesker, der ikke kender hinanden, men har et fælles mål og retning, kan gøre og få til at blive. I et stort fællesskab skabtes noget ganske unikt. Hver enkelt var en brik, men uden den enkelte brik var helheden ikke blevet. Når koordinering og retning er på plads, kan det unikke skabes.

Fælles retning og mål skaber værdi
Hos Improvento udvikler vi løsninger, som anvendes af mange, forskellige mennesker med mange, forskellige jobs og ansvarsområder. Men på trods af forskellighederne, så er der en fællesnævner: Når vi har fælles retning og mål, så kan vi skabe unikke løsninger og resultater, der understøtter såvel helheden som den enkelte.

Vi kan klart se, at i de situationer og relationer, hvor vi har defineret fælles mål og retning sammen med vores kunder, så skabes der meget værdi. Det modsatte gør sig gældende for kundeforhold, hvor vi hver især kun opfatter os som part i et traditionelt kunde-leverandør-forhold. Her er det en hel del sværere at skabe gensidig værdi. Hver part ser alene tingene fra egen synsvinkel og er ofte mere interesseret i at nedbringe (egne) omkostninger end i den værdiskabelse, der kan og skal skabes i fællesskab.

Det er hverken fremmende for processen, samarbejdet eller fællesskabet.

Værdiskabelse med vores kunder
Den vilje og frivillighed i samarbejdet og fællesskabet, som vi så i åbningsceremonien til Aarhus Kulturhovedstad 2017, mener jeg, vi skal arbejde meget bevidst på at bringe ind i vores professionelle relationer. Vi skal se og behandle hinanden som partnere, der har viljen til at indgå i et fællesskab om fælles værdiskabelse. Ikke som to parter, der står over for hinanden med modsatrettede interesser.

Vi er glade for samarbejdet og den fælles værdiskabelse med vores eksisterende kunder. De er med til at skabe og udvikle vores unikke løsninger i markedet. Vi vil fokusere endnu mere på at skabe fælles værdi gennem tæt samarbejde og gensidigt ansvar for mål og retning.

På den måde kan nye ting blomstre, og vi kan ”rethinke” hvilken værdi, vi kan skabe gennem samarbejde og fællesskab – med eksisterende såvel som nye kunder.

2017-08-02T09:29:13+00:00