Skab høj og ensartet kvalitet til alle borgere 2016-12-22T10:37:01+01:00

Skab høj og ensartet kvalitet til alle borgere

Uanset om I er en lille eller stor kommune, er det jeres ansvar at sikre, at I kan levere borgernære sundhedsforløb af dokumenteret ensartet, høj kvalitet til alle jeres borgere.

Dokumenteret kvalitet af jeres services og ydelser

Vores kvalitetsløsning gør det nemmere for jer at dokumentere, i hvilket omfang kommunens services og ydelser lever op til kommunens vedtagne kvalitetsstandarder og kravene i Service- og Sundhedsloven. I får et styringsredskab til at sikre, at I leverer det aftalte kvalitetsniveau – hverken mere eller mindre.

Ensartet serviceniveau med visitation på fælles grundlag

Med ét samlet, digitalt system til kvalitetsstyring kan I som kommune fastlægge et ensartet serviceniveau for alle kommunens borgere, hvor visitatorernes indsats sker på et fælles og standardiseret grundlag, og hvor I effektivt kan styre tildelingen og leveringen af ydelser. Samtidig bliver borgerne mere selvhjulpne, fordi I kan udstille kommunens service- og ydelseskatalog, der svarer til de vedtagne kvalitetsstandarder.

Ingen tvivl om, hvad der er gældende

I får et effektivt værktøj til styring og dokumentation af jeres godkendelsesprocedurer for kvalitetsdokumenter. Der ikke er nogen tvivl om, hvad der er gældende, og hvem der har godkendt – det gælder for alle typer kvalitetsdokumenter så som kvalitetsstandarder og -politikker, handlingsplaner og indsatsområder, håndbøger med vejledninger og retningslinjer, samt processer, procedurer og instrukser.

Videreudvikling af koordinerede forløb og effektvurdering af indsatserne

Uden de rette it-løsninger er det en næsten umulig opgave at udbrede og videreudvikle koordinerede forløb, kliniske retningslinjer og forløbsprogrammer i det nære sundhedsvæsen på en systematisk måde, og vurdere om indsatserne har den ønskede effekt. Improventos kvalitetsløsning er et redskab til, baseret på data og evidens, at evaluere og udbrede de indsatser, der virker – fx pakkeforløb, projekt ’I Sikre Hænder’ eller KL’s prioriterede indsatsområder.