Sundheds- og omsorgspersonale skal have de rette kompetencer 2017-06-20T13:21:56+01:00

Sundheds- og omsorgspersonale skal have de rette kompetencer

Med den nye opgavefordeling mellem regioner og kommuner er kommunerne blevet pålagt nye opgaver inden for pleje- og socialsektorerne. For at sikre borgerne de bedste forløb og resultater inden for forebyggelse, genoptræning og rehabilitering skal kompetencerne hos kommunens sundheds- og omsorgspersonale modsvare de opgaver, der skal løses.

Matcher kompetencerne de sundhedsopgaver, der skal løses?

Vores kompetenceløsning hjælper jer med at sikre, at kommunen tilbyder og igangsætter den rette forebyggelse, genoptræning og rehabilitering første gang, til rette tid og med de rette kompetencer inddraget. I får et effektivt værktøj til løbende at afdække sundhedsmedarbejdernes kompetencer og matche kompetencerne mod de foreliggende sundhedsopgaver – både overordnet set og på individ- og opgaveniveau.

Kommunal omstilling til at varetage mere specialiserede opgaver

Ændringerne i sektorovergange og opgavefordeling mellem kommuner og regioner har pålægger kommunerne stadig mere specialiserede opgaver. Der er i mange tilfælde behov for, at uddannelsesniveauet blandt kommunens sundhedsmedarbejdere øges.

Vores kompetenceløsning skaber struktur i jeres kompetenceafklaring og overblik over det kommunale gap i jeres kompetencer. Hermed kan I både fastlægge behovet for efter- og videreuddannelse på et kvalificeret grundlag, og dokumentere at I bruger efter- og videreuddannelsesmidlerne til de rette kompetenceløft hos de rette medarbejdere.

Den rette kompetencekapacitet giver mere kvalitet for færre penge

De kommunale sundhedsopgaver skal udføres af medarbejdere med de rette kompetencer, til rette tid og på den korrekte måde, så I øger både kvaliteten og omkostningseffektiviteten i jeres kommunale sundhedsindsats.

Improventos kompetenceløsning er en omkostningseffektiv måde til at afdække jeres kompetencekapacitet og sikre, at medarbejderne udnytter deres kompetencer i løsningen af kommunens sundhedsopgaver. I sikrer, at alle arbejder og udvikler sig ud fra de samme overordnede værdier og målsætninger, og at I kan arbejde systematisk med kvalitetsforbedringer baseret på faktiske data.

Kontakt

Jan Brinck
Administrerende direktør og ejer

Mail jan.brinck​@improvento.com
Telefon +45 2510 2314

It-løsninger til regioner - kompetencestyring og kvalitetsstyring