Understøt et sammenhængende sundhedsvæsen gennem videndeling 2016-12-22T10:36:17+01:00

Understøt et sammenhængende sundhedsvæsen gennem videndeling

Med den nye opgavefordeling mellem regioner og kommuner er I som kommune blevet pålagt nye opgaver inden for pleje- og socialsektorerne.

Behandlingsforløb som aftalt

Jeres kommune kan være med til at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen af høj kvalitet og med gode forløb for jeres borgere, hvis I har de rette værktøjer. Med Improventos kvalitetsløsning kan I sikre, at I i hvert enkelt behandlingsforløb tilbyder og igangsætter forebyggelse, genoptræning og rehabilitering af ensartet, høj kvalitet og som aftalt mellem de involverede sundhedsaktører.

Videndeling mellem regioner og kommuner

Med vores løsning bringer I sygehusenes faglige viden i spil i jeres kommune og skaber bedre balance mellem det specialiserede sygehusvæsen og det nære sundhedsvæsen. Løsningen giver jer nemlig adgang til at anvende de mere end 80.000 offentlige politikker, retningslinjer, instrukser og standarder, der er produceret i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Det bliver nemmere og mere effektivt at dele best practices og videreudvikle disse baseret på data og evidens.

Kvalitetsforbedringer baseret på faktiske data og evidens

Ved at dele, genbruge og videreudvikle digitale instrukser og vejledninger på tværs af kommuner og regioner sparer I ikke blot administrativt arbejde – I bliver en aktiv medspiller i skabe en ensartet, høj kvalitet i det danske sundhedsvæsen. I sikrer, at alle arbejder og udvikler sig ud fra de samme overordnede værdier og målsætninger, og at I kan arbejde systematisk med kvalitetsforbedringer baseret på faktiske data og evidens.