//Virker OG fungerer

Virker OG fungerer

Vi kender det alle sammen!

Sidder med et it-program, som vi maser med at få til at gøre, som vi vil, og som vi tror, det skal virke. Vi får en fornemmelse af, at det ikke virker.

Så får vi hjælpen: en mere erfaren ven eller kollega står ved siden af og trykker på et par taster, og vupti, så viste det sig, at det rent faktisk virkede – men du kunne ikke få det til at fungere i den arbejdssituation, du var i.

Stort set alle it-systemer virker.

Men systemet fungerer ikke, hvis det ikke er implementeret og sat ind i den situation, hvor det skal anvendes – altså når det skal fungere.

Jeg tror på, at det er afgørende vigtigt, at vi kommer til at arbejde og fokusere meget mere på, at de it-løsninger, vi køber og leverer, reelt fungerer og understøtter den dagligdag og arbejdsproces, som de er skabt til.

Vi skal fokusere mere på at

  • Inddrage brugerne i udviklingen af løsninger
  • Udvikle mere simple og enkle løsninger
  • Kigge mere på arbejdsprocesser end på tekniske muligheder
  • Sikre implementeringsforløb, hvor de der fokuseres på brugernes situation og på, at forandringen i arbejdsprocesserne med implementering af it-løsningen rent faktisk også giver mening og værdi for den enkelte
  • Opsætte processer, der løbende forbedrer og justerer løsningerne og anvendelsen af disse i den aktuelle hverdag og situation, fx. gennem brugerworkshops, mulighed for at indsende ideer og opsamle forbedringsforslag.

Når vi efterspørger, udvikler og implementerer it-løsninger, skal vi med andre ord have et sigte, der går videre, end at løsningerne skal virke.

De skal også fungere.

2017-01-26T10:44:28+00:00